< div id=”header ”>< / div>

fredag 18 november 2016

Miljöpartiet måste en gång för alla diskutera sin egen partikris på nästa kongress inte bara på fb och i media !


Det påstås att Miljöpartiets kongress gett in blanco-tillåtelse att MP till varje pris ska sitta i regeringen. Nu gör ju inte de fyras gäng det men de hänvisar ändå till regeringsöverenskommelsen när de sanktionerar sitt agerande i riksdagen.

"Det är vår skyldighet att respektera partiprogrammet, de kongressbeslut och det valmanifest som våra medlemmar gemensamt tagit beslut om, lika väl som regeringsöverenskommelsen med Socialdemokraterna."

Som jag ser det har MP i regeringen inte lyckarts kommunicera sin egen politik internt. Hur ska de då lyckas att göra det externt om det finns två olika tolkningar hur arbetet i riksdagsgruppen ska bedrivas?

Enda lösningen som jag ser det är att Miljöpartiets nästa kongress på allvar sätter igång ett arbete med hur detta ska lösas för partistyrelsen är för tam i dagsläget att klara av det likaså partisekreteraren.

Kongressen är högsta beslutande organ och med väl förberedda ombud som har möjlighet att kunna förankra sina ställningstaganden kan det bli beslut som inte alla gillar men ändå är genomgripande diskuterat.

Själv orkar jag inte med alla dessa bråk på lokal, regional och central nivå med tjuv och rackarspel att all kommunikation går via media och att MP dessutom saknar kommunikativa kanaler så alla kan vara med.

Jag upplever också att yngre miljöpartister i synnerhet ledande inom Grön Ungdom eller fd Grön Ungdom-språkrör har en VIP-fil in i partiledningen och till varje pris försvarar dess agerande. Dessa har en MYCKET STARK POSITION i Miljöpartiet och frågan är om någon över 40 är välkommen längre i partiet?

I dagsläget använder sig miljöpartister av ideellt uppbyggda debattsajten på facebook som heter GRÖN OMSTART. Det är ett forum Grön Ungdom INTE rekommenderar men där alla med ett intresse av miljöpartiets utveckling ventilerar, vrider och vänder vart miljöpartiet är på väg.

Inga kommentarer: