< div id=”header ”>< / div>

torsdag 27 oktober 2016

Varbergs kommun begär flyktingpaus de behöver arbetsro för att hitta bostäder åt alla !

Varbergs kommun begärde överraskande en flyktingpaus" under kommunstyrelsens möte i tisdags.


Enligt HN "I år har Varbergs kommun fått i åtagande att ta emot 201 nyanlända och skaffa bostad till dem. Hittills har man lyckats hitta bostäder till 154 stycken av dem. Nu har kommunstyrelsen gett i uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott att skriva till Arbetsförmedlingen, som är den myndighet som fördelar bostadsort till personer med uppehållstillstånd. Skrivelsen, som inte är påbörjad ännu, syftar alltså till att kommunen ska få ett tillfälligt avbrott i mottagandet av nyanlända.
– Migrationsverket har sagt upp väldigt många boenden och slussar ut många personer och vi mäktar inte med det tempot just nu. Vi är inte ensamma om detta, flera andra kommuner har gjort likadant. Jag tycker det är en tydlig signal till Arbetsförmedlingen att de behöver förmedla till Migrationsverket att de inte kan skriva ut personer i den takt de gör i dag, säger Ann-Charlotte Stenkil."

"För de 47 personer som återstår är kommunens förhoppning att skaffa bostad till dem i början av nästa år.
Kan ni garantera att de här personerna får bostad i början av nästa år?
– Man kan aldrig garantera någonting, men vi kommer göra vårt bästa för att hitta bostäder till alla. Men det här är en jätteutmaning och just nu är det kärvt.

Nästa år ska Varberg ta emot ytterligare 276 personer.
– Ambitionen är att alla ska få ett boende. Men Migrationsverket behöver inte ha så bråttom med sin utslussning. Vi behöver ett andrum för att hitta nya lösningar, säger Ann-Charlotte Stenkil.

"Hannah Davidsson vid Migrationsverkets presstjänst säger att Migrationsverket inte kan svara på några frågor kring Varbergs situation eftersom det är Arbetsförmedlingen som har anvisningsuppdraget just nu.
– Om kommunen inte kan ordna boenden får personerna som har fått asyl bo kvar på asylboendena. Det finns i nuläget ingen tidsgräns för hur länge de får stanna. Men många hittar egna boenden, säger hon.

Inga kommentarer: