< div id=”header ”>< / div>

onsdag 26 oktober 2016

SD:s budgetförslag i Varberg 2017 nu offentligt !


SD i Varberg lägger en egen budget. De tillhör inget block och de har som syfte att väcka opinion för sina förslag än att deras budgetförslag går igenom.

Efter att läst igenom det gedigna budgetförslaget 2017 uppfattar jag att mycket som är med utgör hela SD:s lokala program. SD får ju inte vara med i budgetberedningen och därför får de jobba på egen hand och det blir då svårt att jämföra med alliansen plus MP:s budgetförslag och S de sistnämnda utgör sig för att vara opposition.

I slutvoteringen brukar Alliansen plus MP:s förslag ställas mot S men ändå tog SD debatten förra året som lockade upp talare efter talare att diskutera SD:s budgetförslag snarare än det egna.

Rent konkret innehåller SD:s förslag följande:

EXTRA SATSNINGAR

- Brottsofferjouren 100.000
- Anlägg en pendeltågsstation i Värö 7.041.000
- Frukost i grundskolan 5.000.000
- Kvalitetspengar till socialnämnden 5.000.000
- Anställning för hört- och lungräddning 500.000
- Underhåll lek- och mötesplatser 500.000
- Lek och mötesplatser på landsbygden 4.800.000
- Valfrihet skolmaten 1.500.000
- Lokal, regional och nationell kultur 1.000.000

BESPARINGAR

- Utträde ur Sjuhärads kommunförbund 702.000
- Tunnelprojektet 7.041.000
- Avbryt kraven på ekologiska matinköp 2.500.000
- Trönningeskolan - konstn. gestaltning 2.000.000
- Brunnsparken - konstn. gestaltning 1.300.000
- Brunnsparken ombyggnad 4.800.000

Inga kommentarer: