< div id=”header ”>< / div>

måndag 3 oktober 2016

Ungern hotar med att obstruera mot gemensamt EU-beslut om flyktingpolitiken !


Ungern måste rätta sig efter EU:s regler om flyktingpolitiken säger justtie- och migrationsminister Morgan Johansson ang regeringschefen Orbans hot att göra en ogiltig folkomröstning till grundlag.

Frågan handlar om att avlasta främst Grekland och Italien från flyktingströmmen som når EU-länder och som det hållits folkomröstning om i Ungern.

I grund och botten handlar det om hur mycket beslut som ska fattas i Bryssel och hur mycket ska avgöras i de nationella parlamenten.

Vad gäller EU är de fundamenten fri rörlighet vad gäller arbete, tjänster, kapital och varor grundläggande. Sedan har det tillkommit mer och mer i EU-bygget och fler länder kommit till men nu tycks EU stannat av. Inte minst sedan Storbritannien aviserat att de ska lämna EU.

"När EU för ett år sedan bestämde att alla 28 medlemsländer måste dela på flyktingbördan så var det mot Ungerns och flera andra länders uttryckliga vilja. Det handlade om 160 000 flyktingar som tidigare kommit till Grekland och Italien skulle omfördelas till andra EU-länder.

Ungern fick en tilldelning på 1 292 flyktingar. Ett år senare har man inte tagit emot en enda. Överhuvudtaget har omfördelningen varit ett gigantiskt fiasko då bara drygt 5 000 av dessa flyktingar omfördelats bland EU-länderna."

"För Orban är flyktingströmmen inte en ekonomisk fråga. Hans främsta skäl att inte ta emot flyktingar är att de är muslimer och skulle förändra Ungerns kultur och traditioner"

"Det stora problemet med Ungerns flyktingfientlighet är att det hotar EU:s framtid Om bindande beslut inte följs så väntar anarki inom unionen. Varje land kommer att göra som de själv vill och strunta i beslut som man inte gillar."

Inga kommentarer: