< div id=”header ”>< / div>

söndag 2 oktober 2016

Spelet om regeringsmakten kommer främst att sätta press på alliansen att agera !


Spelet om regeringsmakten 2018 kan börja. Om vi utgår från en teori som Marcus Oscarsson presenterade i TV4 så är en möjlig majoritet S+SD STÖRRE än alliansen då dessa hävdar att de inte behöver prata med SD och SD vill sätta hårt mot hårt.

Det STÄRKER min tes att MP i ett sånt läge då bör vara en mer aptitlig partner för alliansen att ha och göra med
.

Jag har i min blogg visat på tre alternativ för MP att agera. Ett av dem bygger på att SD i sin frustration hellre ser S kvar i regeringsställning fast alliansen stärkt sin position gentemot de rödgröna partierna. Ett alternativ skulle då vara nedan.

alternativ 2 (mitt huvudförslag)

"MP utser SD som huvudmotståndare i valet och kommer att göra ALLT för att minska dess inflytande. De lämnar bud att öppet medverka till någon form av allianstyre inte minst i budgetsammanhang bli som Vänsterpartiet i förhållande till den rödgröna regeringen fast till höger. Det innebär att de offrar de sex ministrarna under Löfven. Frigör sig från att S ska ha en dominerande roll vädjar till en ansvarsfull allians att också bli en "samarbetsregering" denna gången åt vänster i huvudsak med uppgörelser med S och MP. Det finns MAJORITET för budgetar och S, V och SD försätts i opposition.

Det är ett nytt radikalt ställningstagande som ger alliansen två alternativ: MP eller SD. MP har i dagsläget 75 % rödgröna väljare men en hel del av dem har redan gått förlorade till V och F! och bör stanna där. Inga stödröster kan påräknas från S men väl i form av en borgerlighet till vänster som ser sin räddningsplanks för en ny grönblå allianspolitik."

Det som bínder MP i dagsläget i regeringen är två saker 1) sex ministerposter i regeringen 2) avsaknaden av regeringsalternativ. 3)oviljan för något att byta position och samarbeta på annat sätt i regering än de givna: dvs S+ och Alliansen.

Decemberuppgörelsen binder S att även ha med Vänsterpartiet i samarbetet kring budgeten och ett nyval verkar avlägset ju närmare ordinarie valet vi kommer.

Inga kommentarer: