< div id=”header ”>< / div>

söndag 9 oktober 2016

Några tankar om hur gick det till när beslutet om simhallsanläggningen fattades i Varberg innan vi ens har fattat beslutet !

Vad är det för spel som pågår i kulisserrna hos alliansen och Miljöpartiet i Varberg och VEM bestämmer?

Vi kan ta simhallsbeslutet som ska fram och det ska finnas en enighet för ett majoritet för ett majoritetsbeslut.

Alla vet nu att jag INTE är med i MP. Jag fick ett mail innan alliansgruppens möte i kultur och fritid att jag inte är välkommen dit för jag är INTE MEDLEM I MILJÖPARTIET i det som kallas MAJORITETSGRUPPEN.

Okey det gör varken från eller till då det mest handlar om information, ventilering i olika frågor och ofta inga definitiva ställningstaganden. De brukar träffas i arbetsutskottet i kultur och fritid och där är tre PARTIER representerade: Ordföranden Christofer Bergenblock (C), Vice ordförande Linda Berggren (S) som inte ingår i MAJORITETSGRUPPEN och Sven Andersson (M. I huvudsak är det de tre som fattar besluten och själva kultur- och fritidsnämnden två veckor efter är transportsträcka.

Inför simhallsbeslutet fanns olika frågetecken: MAJORITETSGRUPPEN hade inte bestämt sig om de ville ha en 50-metersbana och var också bundet till att majoriteten av deras partier i kommunstyrelsens arbetsutskott sagt max 300 miljoner får det kosta.

Alliansgruppen hade att ta ställning till två förslag i den s.k. MAJORITETSGRUPPEN: Frångå kommunstyrelsens beslut om max 300 miljoner och att förorda alt 1) 25-metersbana som var 11 miljoner billigare än det dyra alt 2) 50-metersbana.

Jag ringde SD:s representant i kultur- och fritidsnämnden på söndagen när väl handlingar kommit ut och frågade vad står erat parti vad gäller simhallsanläggningen? Vi har möte på måndag och därefter fick jag inget svar vad de kom fram till.

Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott som bereder inför nämnden tog beslut på onsdagen och kom fram till ett enigt beslut att förorda alt 2 dvs 50-metersbana och en anläggning som var betdydliugt mer än det som Kommunstyrelsens arbetsutskott satt ett tak 2 vad gäller kostnader.

I sammanhanget i media står det att ALLIANSEN+MILJÖPARTIET kommit överens om detta och då frågar jag mig VEM är Miljöpartiet? Vad jag vet finns det INGEN representant i kiltur- och fritidsnämnden som representerar MP och de kan rimligtvis inte ha tillgång till materialet om de inte fått det genom alliansen.

Då kommer nästa fråga. NÄR tog Miljöpartiet ställning för detta och hur FÖRANKRAT var det beslutet? Jag ifrågasätter inte ställningstagandet men är det som jag tror en inre snäv krets som fattar besluten och de andra inom MP är helt passiva?

Hur alliansen tar sina beslut och hur förankrat det är lägger jag mig inte i. De är sedan många år inarbetade men ett parti som "normalt" är med som stödparti kan inte leva på att ett fåtal personer ÄR partiet och STYR partiet. Det måste finnas en BAS.

I vilket fall som helst är beslutet bra men kom ihåg att stora investeringsbeslut också är förknippad med stora driftspengar. I det här fallet upp till 20 miljoner per år den dagen anläggningen är färdig. Dvs dagens politiker binder upp framtida politiker att pröjsa. Sedan att det får lånas till investeringar tycker jag är riktigt då en anläggning ska hålla ett visst antal år.

Inga kommentarer: