< div id=”header ”>< / div>

fredag 14 oktober 2016

M i Kungsbacka driver SD-politik skriver brev till regeringen och landshövdingen !


Jag vill hävda att Moderaterna i Kungsbacka bedriver SD:politik. Det där att skriva brev till regeringen var JUST det som Andreas Feymark (SD) ville på ett fullmäktigemöte när frågan var uppe om att köpa rivningsfastigheter att härbärgera in nyanlända för 20 miljoner när frågan var uppe i Varberg hur vi ska klara av att ta hand om nyanlända.

Själv föredrar jag Falkenbergs metod. Att skriva avtal med det lokala bostadsbolaget då jag anser att både Kungsbacka som gett upp och Varberg som tar till tillfällighetslösningar är för svaga för att kunna ta emot fler nyanlända.

MP är i Kungsbacka enda kommun där partiet sitter i opposition i Halland och M i Kungsbacka verkar tillgodose allt vad SD i Varberg pekar på här.

"I Kungsbacka har kommunstyrelsens ordförande, moderaten Hans Forsberg skrivit ett öppet brev till regeringen och till landshövdingen där han vädjar till att inte Kungsbacka ska ta emot så många nyanlända som har fått uppehållstillstånd.


Orsaken, menar han, är att kommunen inte har tillräckligt med bostäder som det är just nu och att man ändå bygger mycket i Kungsbacka men inte hinner lösa det i tillräckligt snabb takt.

Han skriver också att risken blir att nyanlända som är anvisade till Kungsbacka får bo i tält eller på hotell och vill nu ha en dialog om hur många personer Kungsbacka ska ta emot.

– Syftet med brevet är att informera regeringen och allmänheten. Vi tycker att det är olyckligt att man inte tar hänsyn till bostadssituationen, säger Hans Forsberg "

Inga kommentarer: