< div id=”header ”>< / div>

söndag 16 oktober 2016

Gröna rörelsen är inte mogen att diskutera värdekonflikter i samhället utan de sopas helst under mattan !


Ja även om man inte är medlem kan jag inte upptäcka att Miljöpartiet fått igång något INTERNT debattorgan. Följdaktligen skyr de kritik, ifrågasättanden och minoritetsuppfattningar i MP eller från person med anknytning till den gröna rörelsen.

Den enda grupp där det förekommer GRÖN DEBATT är gruppen #grönomstart en grupp som växer. Allt är absolut inte rumsrent att publiceras där om det hade varit i MP:s regi utan debatten hade strypts direkt.

Exempel på bra och kritiska artiklar för övrigt publicerad i Göteborgs-Posten men också i Grön Omstart är en artikel av Rebwar Hassan: "MP behöver ny grön vision – utan islamism och identitetspolitik ".

Det är lätt att gömma sig bakom skynken när man går med i ett politisk parti. Att stämma in i identiteten att företräda något men till slut faller skynket då något av det man företräder blir en baksida.

En intressant artikel i sammanhanget är problemet med hederskulturer publicerad i Aftonbladet skriven av Maria Rashidi, ordförande Kvinnors Rätt ,Nätverket mot hedersrelaterat våld – Styrelsen, via Samiran Ishak,Meheret Dawit, ordförande Eritreanska kvinnoföreningen för integration

För att kunna förstå något om ämnet integration måste olika erfarenheter tålas att diskuteras men som jag upplever det själv är allt som har med invandrare att göra inom Miljöpartiet diskuterat i klump och utifrån något som har med en analys med SD som motpol. Alltså är alla invandrare bra oavsett och SD är den stora stygga vargen. Så löser vi inte problemen med integration i Sverige. MP har inte ifrågasatt kulturella bakgrunder utan de ger en bild av att alla flyr från krig rätt och slätt sedan sopas diskussioner under mattan.
"För en integrationspolitik med fokus på allvarliga värdegrundskonflikter har aldrig existerat, inte ens på papper. Världens första feministiska regering bidrar också till att kulturella sedvänjor – med stöd av diverse gudar – förblir överordnade mänskliga rättigheter"

Inga kommentarer: