< div id=”header ”>< / div>

tisdag 13 september 2016

Varberg nr 3 bland Sveriges främst rankade skolkommuner !


Varberg hamnar på plats 3 när det gäller totalplacering av landet bästa skolkommuner. Något som Varberg behöver putsa på är lärarlöner och lärarbehörighet då kan man mycket väl hamna i topp.

Det är kriterier enligt nedan som bedöms:

- Elevresultat
- Likvärdighet
- Resursanvändning
- Lärarlöner
- Lärarbehörighet

Lärarnas Riksförbunds rankning av skolan i Sveriges 290 kommuner visar på mycket stora kvalitetsskillnader. I en del kommuner undervisas eleverna av välutbildade och legitimerade lärare, i andra av personal som saknar såväl ämneskunskaper som pedagogisk skicklighet. I en del kommuner når nästan alla elever skolans mål, i andra underkänns närmare hälften.

Skillnaderna mellan Sveriges kommuner är enorm. Det visar LRs stora samman­ställning av statistik från Sveriges 290 kommuner.

Med hjälp av offentlig skolstatistik och partsgemensam lönestatistik har LR:s utredare jämfört hur bra skolan är i Sveriges kommuner. Resultatet inom delområdena elevresultat, likvärdighet, resurs­användning, lärarlöner och lärarbehörighet har vägts samman för en sammanlagd rankning.

I likvärdighetsrankningen ingår följande moment

•Spridning i resultaten mellan skolorna i kommunen sett till elevernas meritvärden i årskurs 9.
•Det genomsnittliga SALSA-värdet i kommunens skolor.
•Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden i årskurs 9 och behörighet till gymnasieskolan.
•Relationen mellan betyg på nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 i svenska, matematik och engelska.
Hur effektiv resursanvändningen är i kommunen mäts genom att väga ihop olika mått på resursanvändningen inom skola

Inga kommentarer: