< div id=”header ”>< / div>

tisdag 27 september 2016

Oberoende grön står bakom prioritering att satsa på Lindvallen i Tofta och ny 50 meters simanläggning på Håsten !


På MP Varbergs möten är ALLA VÄLKOMNA INGET KRAV PÅ MEDLEMSSKAP. Det vill säga även jag är välkommen.

Hur fungerar samarbetet i kultur- och fritidsnämnden i Varberg?

Inom alliansgruppen i min nämnd kultur och fritidsnämnden är det KRAV PÅ MEDLEMSKAP I MP om jag ska få närvara på deras möten. Detta eftersom det är en uppgörelse mellan partierna vilka som ingår i majoriteten: dvs Alliansen + MP.

I och med detta krav har alliansen i kultur- och fritid ingen majoritet längre utan MÅSTE ha ett parti med sig om det blir tvist i någon fråga. Det vanligaste är att allianspartierna gör upp med S i arbetsutskottet som föregår varje nämndsmöte men det är inte alltid det kan bli så.

S undviker också att i kultur- och fritidsnämnden att få onödig splittring utan är ett ganska bra och samverkande parti.

Jag prioriterar satsning på Lindvallen i Tofta och ny simhall på Håsten

Jag vill ändå här ta med några tankar där jag uppfattar som att alliansgruppen + blivit överspelade. Det var när vi skulle göra prioriteringar i en budget och vi fick som blixt klar himmel order att spara 25 % på våra önskemål.

Jag uppfattade som alliansgruppen hade önskemål om att Lindvallen i Tofta var angelägnare än uppfräschning av Varbergs teater. När det kom fram till nämnden blev det tvärtom. Det blev helt enkelt inte en angelägenhetsfråga utan hur ordern från ksau och ekonomikontoret skulle verkställas.

En annan stor fråga som kommer nu är Simhallen på Håsten en historia där ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) MAJORITETEN där har satt ett maxtak på 300 miljoner. Förstudien som är klar visar att inget alternativ kommer att underskrida detta taket.

Simhallsanläggningen kommer att gå på mer än 300 miljoner och kommunstyrelsen arbetsutskott får då avgöra: Vill de ha en NY simanläggning eller vill de inte?

I min värld så ska det byggas en funktionell anläggning för elittävlingar samt beredas plats för allmänheten. Inget mindre än 50 meter för det saknas en sådan inomhusanläggning i Varberg.

Inga kommentarer: