< div id=”header ”>< / div>

måndag 26 september 2016

Miljöpartiet bör bryta med den S-ledda regeringen och göra en #Grönomstart !


Socialdemokraterna dumpar Miljöpartiet ja så uttrycker sig Tommy Rydfelt i rubriken på sin blogg.

Å andra sidan är det bra för de samarbeten i Halland i region och i kommuner där Miljöpartiet sitter i majoritet med Alliansen att några gemensamma valutspel inte verkar aktuella med S som "stör" dettta samarbete.

Bryta blockpolitiken

S vill bryta upp blockpolitiken och har nu (tillsammans med MP) 15 blocköverskridande överenskommelser och vill utveckla detta ytterligare. Det finns anledning för MP att också göra det men på sina villkor.

Jag har alltid pläderat för majoritetskonstellationer och det finns prövat och beprövat i Halland. Att då ha en svag regering och en lika orolig opposition är inget eftersträvansvärt.

Att MP överhuvudtaget sitter i en minoritetsregering med det svaga stöd man fick i valet är ganska otroligt. Inte minst alla eftergifter som gjorts i denna regering. Vad är de sex ministerposterna man fick i denna regering värda 2018?

De socialdemokratiska ministrarna ska jobba för S i valet och för vilka ska de sex ministrarna i MP jobba för? MP ska gå till val på vad då? Kompromisser? Fler blocköverskridande överenskommelser? Starkare stöd för de gröna frågorna?

Om Miljöpartiet vill bryta blockpolitiken och samtidigt få in gröna frågor minska inflytandet från SD så är det en alliansstödd regering som gäller. Miljöpartiet behöver nödvändigvis inte ingå i den utan de kan fungera som V gör idag. Vara delaktig i budgetar i övrigt stå helt fria.

Mp i nuvarande regering?

Tyvärr är Miljöpartiet ett sänke i den regering som regerar nu. S dominerar helt villkoren men den tar sig fram då det inte finns något motalternativ. Alliansen går fram med separata budgetar och SD kan säga vad som helst. V har specialingång just när det gäller budgeten men varför har de det? Det är för att allianspartierna krävde att de skulle vara med enligt DÖ-uppgörelsen för att släppa fram Stefan Löfven.

Miljöpartiet har iaf fått pröva på hur det är att vara i regering. Det är första gången men avsaknaden av gröna partier som också sitter i regering samtidigt gör MP till ett grönt offer.

Visserligen kan de tekniska framstegen i rätt tid och ökad medvetenhet i rätt tid i gröna frågor profiteras på men Miljöpartiet ses som toppstyrt, elitistiskt och alltför teknokratiskt för att jag ska känna igen mig längre.

Slutsats: MP:s riksdagsgrupp får själva välja hur de ska agera men jag ser ingen anledning att nuvarande riksdagsgrupp får mitt förtroende i nästa val. Det behövs komma in helt andra människor med andra erfarenheter om Miljöpartiet ska återfå mitt förtroende tillbaka.

Inga kommentarer: