< div id=”header ”>< / div>

tisdag 6 september 2016

Nu är det Kina och USA som sätter press på Sverige genom att de ratificerar klimatbeslutet från Paris !


Hur många ggr ska ett avtal godkännas innan det är klart? Många fick nog uppfattningen att det var i Paris vi godkände klimatavtalet när Åsa Romson skrev under.

Sedan skrev USA och Kina under dvs ratificerade avtalet.

Därefter fick vi besked att Sverige skulle invänta EU innan vi skrev under dvs ratificerade avtalet.

Nu har nya påbud kommit från klimatminister Isabella Lövin att Sverige inte tänker vänta.

"I april skrev dåvarande miljö- och klimatminister Åsa Romson under det globala klimatavtalet vid en ceremoni i New York. Men en ministerunderskrift räcker inte. Det krävs att varje land förbinder sig att följa avtalet. Först krävs att riksdagen ska godkänna klimatavtalet – och frågan har varit när det skulle ske. Så sent som i förra veckan sa Isabella Lövin att Sverige väntar på EU, som inte enats än kring hur klimatkraven ska fördelas mellan länderna.

Avtalet träder i kraft när 55 länder, som står för 55 procent av växthusgasutsläppen, har ratificerat."

"– Det finns flera länder som vill gå fram tidigare. Det här är ytterst en rättslig diskussion, huruvida vi kan gå fram utan att ha gjort upp om den inbördes bördefördelningen, alltså hur stora utsläppsminskningar respektive land ska ha. Den diskussionen för vi nu."

Inga kommentarer: