< div id=”header ”>< / div>

fredag 23 september 2016

I Sverige delar vi på folk utvisade papperslösa ska ut - nyanlända ska välkomnas !


Birger Schlaug lägger upp en straffspark mot MP som går i mål. Förmodar att han nu efter detta är portad på MP-kongresser för all framtid. Senast jag såg honom på en sån var valkongressen i Göteborg 2014.

Nu när det blivit officiellt att jag lämnnat MP kan jag helt koncentrera mig på lokalpolitiken och kan tycka hur som helst utan att det sätts i relation till Miljöpartiet. Jag kan t.ex. tycka att jagandet av papperslösa som ska utvisas inte känns som en prioriterad uppgift för polisen.

"Dagens lagstiftning gör det svårt för polisen att hinna med alla utvisningsbeslut.

– Efter fyra år preskriberas ett beslut. Så ett stort antal av dessa ärenden preskriberas utan att vi har hittat personen, säger Per Löwenberg gruppchef för gränspolissektionen.

Lagen ger de människor på flykt som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd rätt att ansöka på nytt fyra år senare"

Samtidigt med att polisen nu får jaga utvisade och papperslösa effektivare så ska kommunerna bereda plats för nyanlända.

Kf-beslut Varberg 20 september 2016


"Sedan den 1 mars i år gäller bosättningslagen. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd. Varbergs kommuns avtal med Migrationsverket säger att Varberg ska ta emot 201 personer i år.

Bland dessa flyktingar kan det finnas stora familjer och kommunen kan få problem att hitta bostad åt dem inom sina ordinarie kanaler. För att lösa deras boendesituation ska kommunen nu köpa in "nödvändigt antal en- eller tvåfamiljshus, av enklare karaktär", som det står i beslutet.
20 miljoner kronor avsätts för inköpen i år. Serviceförvaltningen ska ha hand om husen och teckna hyreskontrakten."

Således statens uppgift är att med polisens hjälp se till att rensa bort de som fått utvisningsbeslut medan min uppgift som kommunpolitiker är att hälsa alla nyanlända välkomna till vår kommun och hoppas de ska trivas.

I sammanhanget är varbergslösningen en spottloska i ansiktet både mot privata fastighetsögare och det kommunala bostadsbolaget att hjälpt till tillräckligt då de har sina köer att ta hand om. Vore det inte bättre att avtala direkt med dem om sociala kontrakt?

Jag förstår inte riktigt om detta är en hållbar lösning att inte "marknaden" är gångbar och inom marknaden kunna komma överens än att kommunens SÄMSTA fastighetsvärd nämligen de själva ska komma på nödlösningar? Nu blir det så då kommunfullmäktige inte hade något annat förslag att tillgå. Men detta är en NÖDLÖSNING. Vad händer nästa år?

Inga kommentarer: