< div id=”header ”>< / div>

lördag 24 september 2016

Oberoende grön fick igenom motion om utegym i Varbergs kommunfullmäktige !


Så fick jag då igenom min motion om fler utegym i Varberg.

Som HN skriver "fler utegym ska få fler att hoppa i träningskläderna".

Intressant är också hur vissa i kommunfullmäktige visar mer eller mindre intresse för en motion som varit på tapeten innan i annan form och av ett annat parti. Jag lämnade in motionen som miljöpartist men inte ens miljöpartisterna behagade gå upp och ta ansvar för motionen då jag "blockerades" på läktaren att komma in och prata för den.

"I tisdags kväll skulle fullmäktige rösta om Pierre Ringborgs förslag och det blev ett ja. Pierre Ringborg var miljöpartist när han lämnade in motionen och i dag är han partilös. Ingen av hans gamla partikamrater argumenterade för hans förslag.

Däremot gick Jeanette Qvist (S) upp i talarstolen med en hälsning från Britta Stribén (S) som satt i fullmäktige tidigare. 2011 lämnade nämligen Stribén in ett förslag om samma sak, en motion som fick nej.
– Hon fick avslag 2011. 2014 kommer Pierre med denna fantastiska idé, den får ligga till sig och nu är vi redo att yrka bifall. Väldigt roligt, skam den som ger sig! Jag ska bara hälsa från Britta och säga tack och grattis Pierre, sa Jeanette Qvist "

Motion angående fler utegym i Varbergs kommun


Det finns ett behov av att våra fysiska aktiviteter när vi är ute får tillgång till utegym för att främja vår rörlighet i leder och muskler.Det finns sporadiska inslag redan i Varberg bl.a.i Påskbergsskogen.

Enkla trä och stålkonstruktioner i naturen eller på särskilda platser bör utökas precis som lekplatser för barn är avsedda att hålla sig i trim.

Många orter har mer eller mindre avancerade ställen med utegym och det ska vara spontant och improviserat för deltagaren att kunna använda sig av redskapen med det som finns placerat där..


Jag hemställer att kommunfullmäktige må besluta om

att fler platser sätts upp lämpliga redskap i trä- och/eller stålkonstruktion för allmänheten.

att skötsel av dessa utegym sköts på samma sätt som våra lekplatser för barn i kommunen.


Varberg den 5 juni 2014


Pierre Ringborg (MP)

Inga kommentarer: