< div id=”header ”>< / div>

fredag 2 september 2016

Folkkampanjen mot NATO mobiliserar !


Mycket NATO nu och jag rekommenderar sammaställningen Fokkampanjen mot Nato.

Värdlandsavtalet

Riksdagen godkände den 25 maj värdlandsavtalet mellan Sverige och Nato. Avtalet kan sägas upp med sex månaders varsel.

Vi bör arbeta för att avtalet sägs upp.

Varför det?

Avtalet kan medföra Nato-baser i Sverige. Därmed kan Sverige dras in i krig på Natos sida. Avtalet bör också sägas upp som vårt bidrag till avspänning kring Östersjön.

Läs mer: Värdlandsavtalet – och nu?

Läs mer: Vi granskar värdlandsavtalet

Inga kommentarer: