< div id=”header ”>< / div>

lördag 3 september 2016

Varberg bör testa hybridgräs om det ska byggas fler fotbollsplaner !


Jag deltog INTE i beslutet vad gäller förslaget att utreda fler konstgräsplaner i Varberg på kultur och fritidsnämndens möte i augusti. Det finns olika skäl till detta.

Dels att det ännu inte har färdigställts någon fotbollsplan för konstgräs i Limabacka/Väröbacka då tomten inte är inköpt av kyrkan där den är tänkt att ligga. Dels planer på att byta ut konstgräsplan på Påskbergsvallen som gjort sitt.

De områden som lär vara aktuella är Håsten och Breared. Ett nollalternativ innebär större slitage på de planer som redan finns och kortare säsong.

Sedan är alltihop naturligtvis en prioriteringshistoria vad gäller kostnader.

Det fanns en viss förståelse för att nämnden vill hitta annat material än det som används i form av granulat som innebär miljö- och hälsorisker.

Det finns nu ett underlag som är en hybrid mellan konst- och naturgräs som får högsta beröm av de fotbollspelare som använt sig av detta prövat i Ljungby.

Det håller längre än naturgräs det är tio procent dyrare än konstgräs men gör att säsongen blir längre än på bara naturgräs. Något för Varberg kanske?,

Inga kommentarer: