< div id=”header ”>< / div>

lördag 27 augusti 2016

Västerport i Varberg är mer än vem som ska bo där - det är en stadsbild !

Hittade en en utmärkt debattartikel i HN skriven av den liberale samhällsvetaren och politikern Michael Bonde (L) om stadsutveckling och med den exklusiva stadsdelen Västerport i fokus. Han är intressant då han är den som lyfter kulturmiljö-frågor mest av alla Varbergs politiker. Han har mångårig erfarenhet i Kultur och fritidsnämnden och numera ledamot i Byggnadsnämnden.


Jag väljer att publicera hans inlägg i sin helhet då jag instämmer i alla hans synpunkter.

DEBATT. Hur kan vi göra Varbergs nya stadsdel Västerport till en attraktiv del av vår stad?

Det är alltid svårt att planera städer och nya stadsdelar bra. Nu när vi har denna unika möjlighet, måste vi forma Västerport efter de unika historiska särdrag som Varberg har.

Vi bör titta lite djupare, kanske mer vetenskapligt, hur andra städer har lyckats och hur andra har misslyckats.

Jag vill här återge några riktlinjer som andra samhällsplanerare och arkitekter har kommit fram till, som vi bör tänka på när vi nu planerar Västerport.


1. Det måste finna en viss ordning, symmetri och balans, men inte för mycket ordning. För mycket av likadana hus och byggnader får det att kännas för opersonligt och likriktat. Vi bör sträva efter en viss ordning men med variationer, fasader, planering, materialval och färg.

2. Vad som är viktigt i Västerport är bra gatumiljöer. Vi bör göra planeringen så levande som möjligt. Det måste vara synliga gator med liv och rörelse som tex; bageri, caféer, restauranger, affärer, hotell mm.

3. Stadsdelen måste också kännas kompakt. Det måste finnas olika torg och öppna platser där vi kan mötas på. Torgen här får inte vara för stora, man bör kunna känna igen en person om man står på båda sidor om platsen.

4. En stadsdel skall också ha en känsla av mystik , vad kommer runt hörnet? Det finns många städer och stadsdelar som har denna känsla. Det skall också vara mysigt men med varm känsla.

Men det måste också finnas större gator för transport- och utryckningsfordon. En blandning mellan större och men också mindre oregelbundna gator är det som gör stadsdelen spännande och attraktiv.

5. Storlek och höjd på byggnaderna är väldigt viktigt i en stad. Vi bör inte planera för höga byggnader.Om vi skall ha större eller högre bör det vara någon speciell eller unik byggnad där kan vi alla kan ha någon förståelse för.

6. Men det viktigaste är att planera stadsdelen med lokala kännetecken. Vi får inte kopiera andra nya statsdelar vid havet. Känslan i Västerport måste vara unik för Varberg. Det kan vara material av trä, tegel, sten, arkitektur och form som vi i Varberg har historiskt.

Vi har som många andra städer haft samhällsplanerare, beslutande församlingar som har skövlat stadens karaktär utan att ta ett ansvar för stadens rötter eller den arkitektoniska helheten och detaljrikedom. Vi får inte bara bygga vita lådor med maximal volym och förtätning. Vi politiker som i dag har ansvaret måste vara mer delaktiga liksom alla medborgare i Varberg bör ha.

Vi kan inte bara låta samhällsplanerare, tjänstemän ta hela ansvaret, vi politiker liksom medborgare måste också få vara mer delaktiga. Vi politiker bör ta mer ansvar i detta projekt från start, så när vi kommer fram till slutfasen i projektet, kan vi alla vara stolta över vår nya stadsdel Västerport.

Michael Bonde (L)

ledamot i kommunfullmäktige och i byggnadsnämnden i Varberg

Den som vill gå med i en grupp på facebook om arkitektur kan gå med här

Inga kommentarer: