< div id=”header ”>< / div>

söndag 28 augusti 2016

Medborgerliga rättigheter kontra mänskliga rättigheter i Filosofiska rummet !

Intressant i Filosofiska Rummet om Medborgarnas rättigheter inom ett visst territorium (stater) och människor på flykt som åberopar Mänskliga Rättigheter.


Vem ansvarar för att de följs och vad gäller för den rättslöse? Hur reagerar vi när så många långt ifrån drar sig till välfärdsstater där en stor grupp redan är på miniminivåer utifrån vad nationalstaten kan erbjuda?

När Sverige säger sig gå ner på EU:s miniminivå hur väl följer det flyktingkonventionen ?

Hur rubbar det vår sammanhållning när folk söker sig hit och vi ser att stater agerar olika?

Inga kommentarer: