< div id=”header ”>< / div>

måndag 29 augusti 2016

Nu kompletterar en annan dimension vänster-högerskalan men hänger partierna med?


Intressant är nu att följa trender vad som är gångbart utanför vänster-högerdimensionen som handlar mycket om ägande, fördelningspolitik och sådant vi förknippar med den. Inte minst de förskjutningar som görs

Inte minst i dimensionen att bryta blockpolitiken att luckra upp sociala och kulturella mönster är det intressant att se hur partierna formerar sig. Ovan en bild hur partierna utåt vill framstå och nedan en bild hur de tvingas att gruppera sig för att nå beslut.


Inte minst socialdemokraterna kommer att få stora problem även moderaterna . De vill gärna vara i mitten av allt men ändå störst till vänster eller till höger. Att vara samlare i mitten är att vara regeringsfäig. Uppgörelser ska kunna göras åt håll för att nå majoriteter iaf inte få en majoritet mot sig.

Det våras för andra partier att växa på bekostnad av de statsbärande partierna S och M. Det gäller att vara rätt nischad inför valet.

Inga kommentarer: