< div id=”header ”>< / div>

fredag 26 augusti 2016

Grön Ungdom är bakåtsträvare i frågan om arbetstidsförkortning !Jag läser att Schlaug är synonymt med arbetstidsförkortning dvs att få mer TID och klara av att jobba mindre.

När GRÖN UNGDOMS talesperson i arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska frågor Oliver Björklund på twitter skriver

"Att ens låtsas att det går att driva arbetstidsfökortning i regeringen är en förolämpning mot Sverige. Schlaug gör sig bäst långt från MP" är Grön Ungdom ute på väldigt hal is.

Ja jag tycker det är riktigt att det ges RÄTT att kunna jobba HELTID dvs inte springa omkring på vikariat, hoppa in , kunna få fast anställning, kunna leva på sin lön och allt det där. Men jag tycker också när man nått detta ha lika mycket RÄTT att kunna gå ner i TID. Jag vill också att det gynnas i organisationen på de arbetsplatser med HÖGA SJUKTAL.

Jag vill också att det skjuts till pengar så att inte dessa arbetsplatser lönemässigt släpar efter så folk slutar och sliter ut sig. Jag vill ha en attraktiv och fungerande arbetsplats där det är kul att gå till jobbet.


T.ex. skulle jag tänka mig kunna erbjuda gymkort för dem som går ner i tid som arbetsgivare det kanske uppfattas som företagsförmån och ska beskattas men jag ser det som friskvård.

Vad kan regeringen göra i budgeten då och inte bara låtsas? Jo de kan göra flera saker. Dels ge RÄTT att kunna gå ner i tid att den enskilde inte förvägras detta. De kan tillskjuta statliga stimulansmedel till kommuner och landting(regioner) att påbörja försök med kortare arbetstid dvs kunna organisera så detta funkar.

Naturligtvis ska arbetsmarknadens parter vara delaktiga i detta precis som allt annat. Det handlar inte om att köra över vare sig fack eller arbetsgivare att påtvinga någon.Det blir en förhandlingsfråga och det blir upp till var och en att avgöra utom på de sektorer där man väljer att på enskilda arbetsplatser göra kortare arbetstiden till norm.

Jag vet att det på många arbetsplatser finns brist på kvalificerad arbetskraft
, det finns rekryteringsproblem och syftet är naturligtvis att en attraktivare arbetsplats inte ska ge avkall på kvalitén men organiserat rätt ska det vara en vinst att slippa höga sjuktal, att kunna kompensera lönebortfallet, att effektivisera arbetsplatsen att få in rätt personal.

Vad gäller Grön Ungdom och dess inställning till både arbetstidsförkortning och till Birger Schlaug så undrar jag om de inte gör bättre nytta att vara något annat ungdomsförbund och gå med där? Ett progressivt miljöparti har ingen nytta av ungdomliga bakåtsträvare. Då har de hamnat fel.

Inga kommentarer: