< div id=”header ”>< / div>

onsdag 24 augusti 2016

Varför accepteras ökad biltrafik i Lassabackamotet i Varberg ?Trafiken ska få en lösning i Lassabacka vid infarten till Varberg genom en ny förstudie?

I stort sett har jag i ett halvt sekel bl.a genom att bott på Brunnsberg större delen av mitt liv sett "bilarna komma och gå".

Det planeras och byggs för lite av varje runt om och någon förlängd österled ingår INTE i denna delen. Annars hade det varit en tänkbar avledare som vore en tänkt ringled.

Dessutom kommer det att kosta pengar varav en del kanske kan sökas via statsbidrag men det kommer ändå att kosta. Inte minst har det och ska byggas en hel del ute i Trönninge som bara det kommer att alstra trafik. Det lär göras en hel del trafikmätningar framöver för att få en bild av situationen. En sak är säker trafiken ökar inte minskar i denna delen av Varberg.

UR Miljöpartiets lokala valmanifest 2014-2018

"Att resa på annat sätt än med bensinbil är viktigt för framtida generationer och därför måste vi arbeta med gröna alternativ. En stor och viktig pusselbit i detta är att bygga smarta lösningar för kollektivt resande samt att komplettera med utökad möjlighet att göra kortare resor med cykel"

Ur HN 23/8 2016
"Trafikintensiva Lassabacka måste svälja ännu mer trafik i framtiden. Så hur lösa ekvationen med fler fordon i en redan tungt trafikbelastad knutpunkt?"
Fakta: Trafiktätt i Lassabacka

För att få en bild av hur mycket trafik som passerar Lassabacka har kommunen låtit göra mätningar. De visar antalet fordon i genomsnitt per dygn – årsdygnstrafiken:
•Från och till väg 41: 15 700 fordon / dygn
•Från och till Värnamovägen: 11 300 fordon / dygn
•Från och till Getteröbron: 5300 fordon / dygn
•Från och till Birger Svenssons väg: 8 900 fordon / dygn
•Från och till Västkustvägen: 12 100 fordon / dygn

Inga kommentarer: