< div id=”header ”>< / div>

tisdag 23 augusti 2016

Det lönar sig att överklaga till Skolinspektionen angående barns rätt till särskilt stöd !Två fall har uppmärksammats offentligt i media med Vzrberg som bas att få ta del av heltidsresurser med specialpedagoger. Dels Eric och dels Myra

Skolan riktar stark kritik mot att barnen inte får det stöd de behöver och följden blir att eleven inte klarar undervisningen. Från ansvarigt håll sägs att man ger det bästa stödet men ibland inte lyckas.

"Den stora bristen på speciallärare och specialpedagoger i skolan gör att många barn med särskilda behov inte får den hjälp de behöver, menar Lärarförbundet"

Att det lönar sig att överklaga till Skolinspektionen där varannan i Halland fått rätt.

Hur man överklagar går till så här

" 1. Prata med skolan

För den som behöver extra stöd i skolan är den snabbaste vägen enligt skolinspektionens hemsida att först prata med de ansvariga på den skola eller förskola som eleven går på.

2. Kontakta Skolinspektionen

Men om skolan mot förmodan inte ger den hjälp som behövs ska Skolinspektionen och Barn- och elevombudet kontaktas.

3. Objektiv bedömning

Ett exempel kan vara mobbning i skolan. Skolinspektionen påbörjar då en objektiv bedömning. Här är det viktigt att den elev som påverkas fortsätter att gå kvar i skolan för att få den hjälp som behövs.

4. Åtgärder ska presenteras

Du som anmält och skolan du har anmält kontaktas så att båda kan förklara vad som har hänt. Kommer det fram att skolan har gjort fel, kommer skolan efter tre månader få redogöra till Skolinspektören vad de har gjort för att förändra situationen.

5. Besked från Skolinspektionen


Förhoppningen är enligt Skolinspektionen att ärendet som längst ska ta fem månader. Men oavsett om anmälan läggs ner eller går vidare så kommer anmälaren alltid att få besked om vad som händer."

Inga kommentarer: