< div id=”header ”>< / div>

torsdag 7 juli 2016

Tack och adjö alliansen i Varberg !


Jag kan meddela att jag inte längre tillhör alliansgruppen i Varberg vare sig i kommunfullmäktige eller i kultur- och fritidsnämnden men kvarstår året ut som medlem i Miljöpartiet.

Det innebär INTE att jag lämnar mina uppdrag som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige.

ORSAK

Jag känner inte att jag kan vara en lojal medspelare i en alliansgrupp som domineras av "alliansen". Det är visserligen otydligt vad jag kan få igenom men MP saknade frågor som tillhör nämndens ansvarområde.

Det finns för övrigt en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet som är HEMLIG. Hemlighetsmakerier är inte min grej. Det ska vara ÖPPENHET, TRANSPARENS och DELAKTIGHET.

Det som saknas är för övrigt vad Miljöpartiet står i olika frågor inom kultur och fritid. Det är JAG som ska vara talespersonen men det framstår alltmer som gruppledaren och ksau-ledamoten: Stefan Edlund i MP är länken till ordföranden i kultur och fritid Christofer Bergenblock.

Det är dessa två som avgör frågorna och det började med att jag gick emot ett friidrottshallsbygge för 147 miljoner som alliansgruppen i nämnden OCH Stefan Edlund framställde detta som ett jämställdhetsprojekt.

Vad som sedan händer efter detta är att kultur och fritidsnämnden ska spara 25% av beslutade investeringar vilket innebär att Bokbuss, Lindvallen och Konstgräsplan i Bua/Väröbacka (beslutat av kf redan november 2014)) samt ny simanläggning skjuts fram.


I kommunfullmäktige känner jag inte någon delaktighet i de beslut som Alliansen och MP totar ihop i hemliga rum varje måndag när ett fåtal speciellt invigda personer träffas. Det är inför kommunstyrelsens arbetsutskott som handhar, planerar och gör upp. Flertalet av dessa beslut kommer så småningom fram till kommunfullmäktige när de processats fram.

Det har blivit allt märkbart att MP i nämnder och, kommunstyrelse och kommunfullmäktige aldrig har avvikande ståndpunkt i förhållande till alliansen. Frågan är vad MP egentligen får igenom när inte ens min motion om marina reservat fick gå igenom?

Brist på kommunekologer, inte vårt bord , inget intresse från allianspartierna eller vad? Detta var en fråga MP gick till val på och där alliansen körde över MP. När inte MP kan säga ifrån gör jag det.

Tack och adjö alliansen i Varberg !

Inga kommentarer: