< div id=”header ”>< / div>

onsdag 6 juli 2016

Miljöpartiet i regeringen har fått MAX utdelning de kommer inte längre - väljarna ställer för stora krav på MP !


Billy Larsson grön tänkare av stort format har på fb dragit fäljande slutsatser vad gäller MP:s framgångar resp motgångar med Vattenfalls kolaffär som någon slags grand final.

SLUTSATSER av att GODKÄNNA Vattenfalls kolaffär

1. Att MP medverkar till försäljningen av kolgruvor är inte en storm i ett vattenglas som snart är över. Tvärtom, genom att MP nu kommit i konflikt med miljörörelsen är skadeverkningarna både omfattande och långsiktiga.

2. MP kommer med stor sannolikhet att få färre väljare i valet 2018 än man fick i valet 2014, men det går ännu inte att säga om MP kommer att åka ur riksdagen eller ej.

3. En stor grupp inom MP kommer att tycka att det inte är meningsfullt att arbeta för ett parti vars främsta mål är att framstå som ”regeringsdugligt”. De vill ha ett parti som utmanar andra partier snarare än som anpassar sig och anpassar sig och anpassar sig.

4. Den gruppen kommer att hävda att det behövs en ny strategi och en ny politik samt att partiet får nya företrädare
som inte förknippas med den nuvarande strategin ”regeringsduglighet till varje pris”. Alltså en återgång till en mer schlaugiansk hållning till politiskt arbete.

5. Om den gruppen kommer att bli en majoritet, eller utgöras av stor minoritet, det går inte att avgöra för närvarande.

6. Vad man dock kan veta är att MP är ett parti i en omfattande kris, och det är runt denna kris – och vägen bort från krisen – som MP:s politiska debatt kommer att handla om under lång tid.

7. Däremot kommer inte debatten att handla om att ”gröna framgångar” i regeringen leder till att MP ökar bland väljarna, som den nuvarande ledningen tycks tro.

För den som tror på något sådant hänger sig åt önsketänkande av format


Min analys

1. Miljöpartiet valde sida redan när de gick in i regeringen och erbjuds 6 ministerposter vilket är 25% av hela den sammansatta regeringen. Det finns och kommer heller inte att finnas någon annan regeringsbildare som kan uppbrínga ett sådant erbjudande.

Alliansen under hela dess livslängd gav inte ens sina egna småpartier C, L och KD en sådan utdelning. S ville helt enkelt köpa in MP för lång tid framåt och göra det omöjligt att byta sida nästa val. Därmed har MP förlorat ett av sina främsta trumfkort. Att stå utanför blocken och är numera inte bara ett rödgrönt parti utan helt enkelt KÖPT av S.

2. Politisk innehållet då? Glöm gröna valmanifest och partiprogram så länge regeringsöverenskommelsen gäller. Valet är över och det finns en deal mellan S och MP. Den står över både S och MP som dokument vad som ska utföras under mandatperioden.

3. Politiska beslut måste omfattas av hela regeringen har inte MP då 25% inflytande? Jo det kan man tro men vem är det som utsett regeringen och vilka är starkast bland de sex MP:ministrarna? Stefan Löfven är bossen och chefen och språkrören har mer eller mindre anpassat sig till honom.

Deras uppdragsgivare väljarna gav Miljöpartiet mandat och därefter har riksdagsgruppen godkänt att MP ska ingå i Stefan Löfvens regering och också regeringsöverenskommelsen.

4. Vad händer med de som obstruerar mot regeringsöverenskommelsen och hänvisar till valmanifest och partiprogram? Det skulle lika väl kunna inträffa hos S som hos MP. Snarare är det så att förhoppningar efter ett väl genomfört EU-val 2014 gjorde att miljöpartisterna fick hybris. Att nå 15% och bli större än moderaterna förde MP med sig även efter ett urusel riksdagsval in i regeringen.

Ja de som obstruerar blir naturligtvis petade och åsidosatta av riksdagsgruppen om de inte lyder då det är "regeringsdugligheten" som gäller.

5. Hur uppfattar väljarna detta? Ja aktiva och medlemmar har redan uppfattat att det är på kors med vad Miljöpartiet gick till val på och lämnat eller avser att göra det. Men det tillkommer också nya medlemmar och nya väljare framförallt genom Grön Ungdom som hyllar MP att nu äntligen har de fått MAKT och kan GENOMFÖRA SAKER.

6. Framtiden? Framför allt tror jag att det blir väldigt surt på de nivåer idag där MP samarbetar blågrönt även där finns uppgörelser. Hur ska de gå till val på att i riksdagen förorda S och lokalt tycka att alliansen är det bästa alternativet. Sedan finns alltid en möjlighet att vidga regeringen med flera partier men inte troligt före nästa val 2018.

Inga kommentarer: