< div id=”header ”>< / div>

tisdag 12 juli 2016

Positivt utspel från Alliansen och MP i Varberg ang pendelstation i Värö !


I en insändare gör Alliansen plus MP ett utspel jag helt ställer mig bakom. Det är att främja utvecklingen i Norra kustområdet dvs norrut längs med kuststräckan i Varberg. Främst är det då att lokalisera lämpligt stationsläge för en pendeltågsstation i Värö.

"Varbergs kommun har pekat ut det stationsläge som vi tror fungerar allra bäst. Inledningsvis för att Öresundståget skall kunna stanna och på sikt arbetar vi för att Kungsbackapendeln skall kunna förlängas. På Väröhalvön finns det redan idag många stora och framgångsrika företag med många anställda. Det finns stora utbyggnads- planer i den plan vi hanterat – både för verksamheter och bostäder. Att få till ett tågstopp betyder väldigt mycket för bygd- ens utveckling och hela Varbergs utveckling. Vi har systematiskt bearbetat såväl Regionen som Trafikverket för att få till en station. För att få ytterligare tyngd i vår argumentation samarbetar vi med Kungsbacka."

Inga kommentarer: