< div id=”header ”>< / div>

torsdag 21 juli 2016

Ordförande i Varbergs kultur- och fritidsnämnd Christofer Bergenblock (C) gör populistiska utspel i lokalpressen !


Varbergs ordförande i kultur- och fritidsnämnden Christofer Bergenblock (C) har åsikter frågan är om det är hans egna privata åsikter och VILKA han har bakom sig? Utan tvekan har han SD bakom sig och det är i de trakter han nu flirtar för att fiska väljare.

Christofer Bergenblocks inlägg i HN 19 juli 2016

INSÄNDARE: Kultur- och fritidsnämnden är den politiska nämnd som reglementsenligt ansvarar för kommunens kultur- och biblioteksverksamhet i Varberg. Verksamheten styr vi sedan med hjälp av politiskt antagna ramverk samt genom mål och budget, men utställningsprogram och litteraturinköp lämnar vi däremot med varm hand över till verksamheterna att själva besluta om. Rätt beslut på rätt nivå!

När det kommer till konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet och mottagande av donationer finns det däremot speciella riktlinjer, som innebär att nämnden själv fattar beslut i dessa frågor. Dessa riktlinjer följdes också i beslutet kring statyn Med handväskan som vapen. Förvaltningen tillhandahöll en gedigen utredning och beslutet föregicks av en lång offentlig debatt, vilket är bra vid demokratiska beslut. Som bekant valde nämnden därefter att tacka nej till statyn.

Beslutet från Hallands kulturhistoriska museum kom däremot som en blixt från en klar himmel. Inte ens styrelsen var informerad om att museichefen tackat ja till gåvan när pressmeddelandet gick ut. Därmed gavs ingen som helst möjlighet till offentlig diskussion innan beslutet redan var fattat. Förvisso ett effektivt tillvägagångssätt, men föga demokratiskt.

Att jag som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har åsikter om detta är inte på något sätt konstigt, snarare hade det varit konstigt om jag inte haft någon åsikt. Och jag vidhåller att museichefens beslut var omdömeslöst, men jag förstår att han själv är av en annan mening. Antingen man är politiker eller museichef måste man dock tåla att de beslut man fattar både granskas och ifrågasätts. Konstigt vore annars.

Däremot handlar min kritik enbart om tillvägagångssättet och inte om tolkningen av konstverket. Att jag personligen valde att tacka nej till statyn var av hänsyn till den anhörige, vars mamma svingade väskan i Växjö 1985. Den anhörige var väldigt tacksam över det beslut Varbergs kommun fattade, men får nu se statyn ställas upp på en av Varbergs mest offentliga platser trots allt. Detta beklagar jag.

Få frågor i Varberg har diskuterats så mycket som denna staty under det senaste året och det har varit vitalt både för kulturen och demokratin. Jag hoppas vi får fler sådana diskussioner i framtiden.

Christofer Bergenblock (C)


Ordf. kultur- och fritidsnämnden

-----

Mats Klingen bibliotekarie bemöter i HN

Han gör det i ordalag att det är omdömeslöst av museichefen Curry Heimann, som även agerar som forna tiders slottsfogdar. Kanske är det ett försök att vara lustig, men jag tycker inte det är värdigt en politiskt tillsatt nämndordförande att uttrycka sig nedsättande om en annan organisations ledande tjänsteman, museichefen.

Det är att missbruka sin politiska ställning till att försöka påverka andra organisationers beslut. Beslutet i kultur- och fritidsnämnden var enbart att säga nej till gåvan, inte att se till att konstverket förbjuds i Varberg. Om min arbetsplats Komedianten/ stadsbiblioteket tycker att konstverket passar i en utställning så har vi enligt min mening vår fulla rätt att låna in och ställa ut konstverket. Våra politiker ska väl inte börja lägga sig i vår utställningsverksamhet?

Om vi överför diskussionen om att konstverket förespråkar våld till bibliotekens värld kan vi konstatera att bibliotek är farliga platser. Vi har böcker som kan uppfattas mer våldsbejakande än en tant med handväska. På hyllorna samsas böcker skrivna utifrån totalt skilda politiska åsikter, det kan upplevas provocerande. Jag utgår ifrån att vi inte ska ta bort böcker även om krav ställs på det.

Konstverket kommer säkerligen inspirera till diskussioner om civilkurage. Man kan själv välja vem tanten svingar handväskan emot. Idag kanske det vore rätt, med tanke på vad som sker på musikfestivaler landet runt, att välja att den svingas mot alla våldtäktsmän.

Mats Klingén

bibliotekarie

-----

Mitt senaste inlägg i HN där jag avslöjar populisten Christofer Bergenblock

INSÄNDARE. Christofer Bergenblock (C) ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Varberg fortsätter sin argumentation att det är ett felaktigt beslut som fattats av Hallands historiska museeum gällande damen med väskan. Om vi nu ska ta i intäkt det lokala beslutet i Varbergs kultur- och fritidsnämnd som var villkorat till placering i Brunnsparken så var faktiskt damen uppställd redan innan på Borggården vid Fästningen.

Inför kultur- och fritidsnämndens beslut fanns inget beslut alls från arbetsutskottet utan den lät nämnden avgöra frågan. Det ter sig då märkligt att en ordförande i en nämnd ifrågasätter något som han själv i sista stund våndats över.

Inför nämnden fanns ett underlag i en utredning som var positivt inställd till ”damen med väskan” och även lovord från museet att det publika intresset från fästningen varit gott. När skälet att säga nej från ordförandens sida inte stödde sig i utredningen utan var vad jag anser vara ett personligt ställningstagande är det ännu märkligare att då gå ut i pressen och ondgöra sig över museichefen. Det om något är ganska personligt.

När inte vi i kultur- och fritidsnämnden visste vad ordföranden Christofer Bergenblock (C) skulle rösta förrän på mötet kan man säga att han ”kuppade” med sitt eget ställningstagande i frågan om damen med väskan. Det var han som avgjorde med utslagsrösten när alla andra avgivit sitt ställningstagande. Det vore bra då om han inte var så stor i orden när han anser att det är ”kuppat” i Hallands historiska museeum.

Statyn var prövad på plats. Dessutom fanns en lokal utredning i kultur- och fritidsnämnden som gav goda vitsord för statyn. Vidare positivt utifrån museifolket och dess chef.

Pierre Ringborg (MP)

ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Varberg

Inga kommentarer: