< div id=”header ”>< / div>

onsdag 20 juli 2016

Digitalisera vården !Mycket av kontakter med vården kan digitaliseras. Läser en insändare från Tommy Rydfeldt (L) i HN som jag här publicerar i sin helhet då jag själv redan 2010 inför dåvarande val var inne på denna linjen att mer kan digitaliseras inom vården ihop med patienterna..


"Från 8 juni har Region Halland infört e-Frikort. Du behöver inte längre hålla reda på kvitton och få ett manuellt frikort utskrivet. På sikt kommer även kvitton från andra län räknas med automatiskt.

Bokning av tider på webben är under införande. Bland annat en vårdcentral i Varberg är med i försöket, där det inte minst är viktigt att försöka matcha utbudet av tider med efterfrågan. Planerna är att med start i höst rulla ut detta i hela sjukvården i Halland.

Målet är att 40 procent av tiderna skall bokas över nätet. På sikt tror jag på mycket större andel.

Det underlättar oerhört för patienten när man kan både boka och boka om sin tid utan att behöva ringa någon. Vårdcentralerna kan minska antalet som svarar och ägna sig åt vård istället.

En annan fråga som utreds är ankomstterminaler. Du kommer till vårdcentralen eller den klinik på sjukhuset som du skall besöka. Anmäler ditt besök i terminalen via legitimering som kan vara en funktion i din telefon eller ditt kreditkort. Utvecklingen går idag fort vad gäller olika sätt att legitimera sig. Man vet att du kommit. Terminalen talar då om att du skall betala patientavgift eller vet om att du har frikort. Du betalar med till exempel kreditkort, telefonen eller Swish.

Den som vill ha hjälp med detta måste givetvis kunna trycka på en knapp och få manuell hjälp
.

Vi tittar inom Närsjukvården på virtuella besök. Att du ringer upp vården och pratar med sjuksköterska eller läkare och ni ser varandra. Vårdcentralen kan också ringa upp en specialistläkare som du samtalar med och sjuksköterskan på vårdcentralen biträder i samtalet, kanske tar prover, EKG, blodtryck och så vidare.

Varför inte en Närakut på nätet dygnet runt? Oroliga kan ringa upp och via skärmen få kontakt med en sjuksköterska eller läkare? Möjligheterna är oändliga. Digitaliseringen innebär inte att alla måste ha hög IT- och datakunskap, klarar man av att betala sina räkningar på nätet klarar man det mesta. Äldre och personer med funktionsnedsättning kommer givetvis även i fortsättningen behöva hjälp.

Digitaliseringen sparar pengar som vi kommer behöva för att klara framtidens vård.


En rapport från konsultföretaget McKinsey be- dömer potentialen i Sverige till att kunna spara 180 miljarder. Pengar som behövs för att klara framtidens sjukvård utan stora skattehöjningar.

För Liberalerna är det självklart att Region Halland skall vara en av de regioner som går i spetsen för digitaliseringen av vården."

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare

andra inlägg på samma tema:

Digitalisera vården


Krafttag krävs för att digitalisera vården

Inga kommentarer: