< div id=”header ”>< / div>

tisdag 19 juli 2016

Sex myter om invandringen !


Att slå hål på olika myter om invandringen till Sverige försöker två professorer och en statsvetare sig på i METRO. (ja ni vet den där gratistblaskan som publicerar YouGov där SD alltid har toppsiffror)

1. Invandring ger högre arbetslöshet

"– Vad invandrade gör är snarare att komplettera den inrikes födda arbetskraften, exempelvis genom att ha kompetenser som det finns brist på i Sverige. Sedan tillkommer det också jobb när befolkningen ökar, säger han.

Det finns inget bestämt antal jobb i Sverige. En ökad invandring kan innebära att företag och välfärden hittar den kompetens de behöver för att fungera bättre och det kan öka antalet jobb, enligt Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på Arena Idé."

2.Alla som invandrar är asylsökande

"Under 2015 kom 43 259 människor till Sverige genom anhöriginvandring och 20 327 svenskar som tidigare bott utomlands flyttade tillbaka igen. Av de över 160 000 människor som sökt asyl i Sverige har hittills 36 462 av dem fått uppehållstillstånd."

3. Invandring är lika med sämre ekonomi

"I dag är 17 procent av Sveriges invånare födda utomlands, enligt SCB.

– Ser vi på gamla människor som en börda och kostnad för samhället, eller som en grupp människor med stor livserfarenhet? Samma sak med barn, de är inte speciellt produktiva i ekonomin. Men barn växer upp, utbildar sig och blir i framtiden produktiva skattebetalare, säger Peo Hansen."

4. Flyktingar med smartphones har det inte dåligt ställt ekonomiskt

"– Många som flyr har vissa resurser, det är det som gör att man kan fly. Men under flykten blir man väldigt fattig, annars hade man haft mer att röra sig med när man kom till exempelvis Sverige, säger Peo Hansen.´"

5. Om några år kommer svenskarna att vara minoritet i sitt eget land

"Enligt Migrationsverkets statistik sökte sammanlagt 162 877 människor asyl i Sverige förra året. Enligt Lisa Pelling kommer drygt hälften av dem att få uppehållstillstånd.

– Men det innebär ju att det inte är mer än en procent av befolkningen som invandrar och det är inte särskilt mycket, säger hon."

5. Invandring innebär bara utgifter

"Enligt Jesper Strömbäck är det viktigt att skilja mellan olika former av invandring. Att det invandrar ny arbetskraft till Sverige är i princip alltid lönsamt. Invandring av flyktingar innebär på kort sikt ökade kostnader, men långsiktigt kan det också bidra till att stärka Sverige"

Inga kommentarer: