< div id=”header ”>< / div>

fredag 10 juni 2016

Vi som backar upp Carl Schlyter och Valter Mutt !


Vi som backar upp Carl Schlyter och Valter Mutt har fått en egen fan-sida på facebook.

Sedan riksdagsgruppen i Miljöpartiet nu rensat ut sina "fundamentalister" från EU-nämnd resp utrikesutskott har dessa fått en del oväntat stöd inte minst från partigrundaren Per Gahrton.

PER GAHRTON partigrundare (MP)
" I det här fallet får man inte glömma att det dessutom är de som är så kallade avvikare som följer partiprogrammet. Det är partiet som avviker från partiprogrammet av samarbetsskäl och praktiska skäl. Jag är inte emot att man gör kompromisser för att kunna regera, men då tycker jag att man ska kalla dem för kompromisser och inte presentera dem som om de plötsligt var den nya gröna politiken "

Dessutom har MARIA WETTERSTRAND fd språkröret skrivit i Tidningen Syre

"Jag är fullständigt övertygad om att ifall det, trots det likriktande system vi nu valt, finns olika åsikter bland ledamöterna i riksdagsgruppen för ett parti – då finns det olika åsikter bland partiets väljare. Vad är problemet ifall dessa olika ståndpunkter också får ges uttryck i den beslutande församling som är vald att representera väljarna?

Visst, i ett system som vårt, där vi är vana vid partipiska, så ställer det till problem. Ett parti som inte får sina ledamöter på samma linje får svårare att göra uppgörelser. Men om det inte fanns partipiska så skulle man ju vara tvungen att ta det i beaktande redan från början. Och då skulle rimligen de demokratiska processerna bli mer levande.

Inga kommentarer: