< div id=”header ”>< / div>

lördag 11 juni 2016

Energiuppgörelsen blev en seger för avveckling med förnuft !


Så blev det då en energiöverenskommelse. Det var bara det att partierna sprang ut med olika tolkningar vilket blev väldigt förvirrat i media.

Jörgen Warborn (M) Varbergs moderate riksdagsledamot var blixtsnabbt ute i lokalpressen för att visa hur bra detta var för Ringhals som ligger i kommunen.
"Jörgen Warborn tror dock inte att uppgörelsen får någon inverkan på det redan fattade beslutet att stänga Ringhals reaktor 1 och 2 år 2020 respektive 2019."


Birger Schlaug en av MIljöpartiets förgrundsfigurer dömer ut Miljöpartiet som en gång bildades för att inte delta i schakrande och spel kring kärnkraften nu själva deltar i spelet.

"Birger Schlaug:Efter sin första budget såg MP:s partiledning en höjning av effektskatten som en förhandlingsframgång - nu hävdar man att avveckling av densamma är en ännu större framgång. Samtidigt som M och KD ägnade presskonferensen åt hur bra det nu blivit eftersom kärnkraftens överlevnad säkrades - med hjälp av MP."

1 kommentar:

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet sa...

Några frågor om Miljöpartiets villkor för kärnkraft.

"Vi är överens om att kärnkraften ska bära sina egna samhällskostnader. Den ska inte ges några direkta eller indirekta subventioner. Skadeståndsansvaret vid en eventuell olycka ska höjas. Avgiften till kärnavfallsfonden likaså, i enlighet med det som myndigheten anser. Vi konstaterar att vi inte behöver ändra befintlig lag om ny-byggnation, som i teorin fortsätter vara tillåtet. I praktiken har marknaden meddelat att det inte är aktuellt med ny kärnkraft. I denna helhet är vi trygga med att vara överens om att fasa ut effektskatten till år 2020. Kärnkraftens lönsamhetsproblem kommer att bestå."

Källa: http://www.mp.se/just-nu/historisk-overenskommelse-100-procent-fornybar-el

Jag har några frågor till Miljöpartiet:
1. Vad menas med skadeståndsansvaret? Vem har detta ansvar? Staten eller ett privat bolag?
2. Har något svenskt kraftföretag råd att ta en försäkring som försäkrar mot kostnaderna för en olycka likt Tjernobyl eller Fukoshima?
3. Har något svenskt kraftföretag en sådan försäkring idag?
4. Är det sannolikt att anta att den firma som detonerar ett kärnkraftverk ens kommer finnas kvar för att kunna betala skadeståndsansvaret utan att gå i konkurs?
5. Är det inte lite naivt att tro att ett energibolag inte skulle påbörja en ny-byggnation av kärnkraft om effektskatten sänks och samtidigt nybyggnation är tillåten i lagen?
6. Är det inte så att vad marknaden säger och gör kan vara två helt skiljda saker?
7. Vem är marknaden och hur kan den tala med en röst?
8. Är det inte dumt att lämna öppet mål på Sverige i en så här allvarlig fråga med tanke på att TTIP kan komma att ge utländska företag rätten att stämma staten för beslut som drabbar dessa företag negativt?
9. Hur är det tänkt att kärnkraftens lönsamhetsproblem kommer bestå när ni sänker effektskatten på kärnkraft?
MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet