< div id=”header ”>< / div>

torsdag 9 juni 2016

Länge leve alla minoriteter - utan er hade allting varit fattigare !


Carl Schlyter skriver i en debattartikel om sin petning i Miljöpartiets riksdagsgrupp.

RÄDSLA och LYDNAD belönas - medan KRITIK görs motsatsen bestraffas. Vi får ett konformt stöpt landskap av enbart ja-sägare och olikheter slipas bort till en smet där kompromissen ska hyllas .

"Miljöpartiet de Gröna (MP) är ett svenskt politiskt parti grundat 1981. Partiet grundar sin ideologi på hållbar utveckling och internationell solidaritet. Tyngdpunkten i dagspolitiken läggs på miljö-, freds-, jämställdhetsfrågor och så kallad kretsloppsekonomi samt en kritisk inställning till EU. Källa: NE"

Om rädsla och lydnad blir rättesnöret och kritiker de som ska tystas bort kommer något att tyna bort. På kort sikt vinner alltid de som för närvarande har övertaget men inte på lång sikt.

Finns det ambitioner i skolan att en klass ska kunna må bra att alla utvecklas kan man inte införa mobbing i klassen. Miljöpartiets agerande mot två av sina ledamöter är ett skolexempel hur det inte får gå till i en skolklass.

Det får inte framstå som att någon mobbas eller petas om det flyttas om i bänkarna för att någon är kritisk ifrågasättande elev och de andra är rädda och lyder läraren

En gång byggde Miljöpartiet på fyra solidariteter. Nu är det soldaritet med majoriteten som gäller. Länge leve alla minoriteter som är olika oss som alltid tillhört en majoritet där vi kan roffa åt oss och tycker vi själva är bäst.

solidaritet med människor i vårt eget land
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens alla folk
solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Inga kommentarer: