< div id=”header ”>< / div>

onsdag 8 juni 2016

Miljöpartiets utrensning av Carl Schlyter och Valter Mutt är ett steg närmare socialdemokraterna !


Så kom det då: Carl Schlyter (MP) petas som EU-nämndens ordförande ja hur länge ska en EU-motståndare kunna vara kvar som det? Valter Mutt petas (MP) också som talesperson för Miljöpartiet i utrikesutskottet.

Det verkar nu som en gräns dragits och Carl Schlyter själv kallar det att en repressiv kultur råder.

"Carl Schlyter menar att repression är farligt också för politiken generellt.

– Ett regeringssamarbete bygger på inte bara på de beslut man fattar i dag. Vill man bygga en grund för en bättre framtid, då måste man både kunna argumentera för förändringar som ligger bortom vad regeringen mäktar med i dag och försvara det regeringen gör.

Han ser inga problem i att gå emot partiledningen i viktiga frågor, utan betonar att partiets ståndpunkt i politiken inte bara bestäms av riksdagsgruppen utan också av kongressen.

– Kongressen säger att vi ska bekämpa kolgruveförsäljning på bästa sätt. Om jag upptäcker att vi kommunicerar att det inte går att stoppa den här affären utan riksdagsbeslut, och att det är fel, då går jag ut och säger det."

Det krävs mer disciplin i riksdagsgruppen säger Tomas Ramberg Ekots expertkommentator.

"Att Carl Schlyter får lämna jobbet som ordförande i EU-nämnden och att Valter Mutt inte längre för partiets talan i utrikesfrågor är ett resultat av ledningens nya beslutsamhet.

Det handlar alltså inte bara om värdlandsavtalet med Nato. Det är bara den omedelbara anledningen. Snarare är petningen av Schlyter och Mutt det hittills tydligaste uttrycket för den "visionära realism" som gav det nyvalda språkröret Isabella Lövin så starka applåder från delegaterna i Karlstad.

Miljöpartisterna ska nu stå för sina kompromisser och eftergifter. Och det gäller alla miljöpartister."

Förutom utrensingen av Carl Schlyter och Valter Mutt avgår Jabar Amin som utbildningspolitisk talesperson och Annika Lillemets som folkbildningspolitisk sådan. Dvs alla de fyra som kan sägas kallas fundamentalister.

Det är nu en helt splittrad riksdagsgrupp som delats upp i 21 lojala och 4 som "kan ställa till det".

Frågan är om inte en del av de gröna framgångarna kommer att utebli nu när det krävs större lydnad och mer kompromissvilja från Miljöpartiets riksdagsgrupp? Nu är det realpolitik som ska drivas inget annat från Miljöpartiet sida byggt på regeringsöverenskommelsen.

Nu är det slut på aktivism och sammanblandning med utomparlamentariska aktiviteter nu är det skrivbordspolitik som gäller.

Partipiskan ska vina och det gäller att visa regeringsduglighet ihop med S för att komma framåt.

Någon betraktar detta som en svart dag medan andra kommer att se det som ett steg framåt att förverkliga grön politik. Då väntar vi på resultaten efter detta.

1 kommentar:

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet sa...

När ska den ekologiska delen av partiet skaffa sig lite djävla stake och lära den miljövidriga delen av partiet en viktig läxa?