< div id=”header ”>< / div>

onsdag 15 juni 2016

Exploatering är tydligen viktigare för Miljöpartiet i Varberg än att värna miljön !


På måndagsmorgonen fälldes alla träden på tomten. Kapsylparken ska förvandlas till ett parkeringshus var rubriken i en artikel i lokaltidningen i Hallands Nyheter.
Det som planeras på tomten är nu ett parkeringshus och det är sista grönytan som är kvar i stort sett i kv Trädgården. Något jag med näbbar och klor motsatt mig under hela MP:s existens.

Mer konflikter mellan mig och Miljöpartiet


Om jag inte följer alliansen så ska jag frysas ut heter det från MP-håll i Varberg och får ingen info och KF-gruppen har tidigare i MP sagt att de inte har förtroende för mig längre.

Upprinnelsen är att jag tidigare riktat våldsam kritik mot MP att acceptera stadsdelen Södra Trönninge där de för närvarande bygger en friidrottshall ihop med en helt ny skola. Jag reserverade mig mot beslutet vad gäller friidrottshallen i kultur och fritidsnämnden. MP accepterade det hela och i den justerade planen för Södra Trönninge där detta ligger har de höjt ambitionsnivån att från 300 bostäder ska 900 bostäder byggas samt ett stort idrottscentrum.
"Alla byggprojekt som riskerar att på ett betydande sätt påverka Natura 2000-områden måste tillståndsprövas av länsstyrelsen. Just nu ligger ärendet hos Länsstyrelsen i Halland och dess beslut väntas komma sent i sommar eller tidigt i höst.
Länsstyrelsen kan enbart ge tillstånd om utredningarna visar att byggprojektet inte kommer att skada Natura 2000-området.

Skulle länsstyrelsen komma fram till att Södra Trönninge kommer att skada Natura 2000-området kan den inte ge tillstånd. I så fall kan ärendet lyftas till regeringen."
FAKTA: Omstridd stadsdel
Södra Trönninge ska bebyggas av Derome. I området, som ligger mellan Trönninge och Göingegården, ska flera intressen samsas: bostäder, skolan, idrottsanläggningen, naturvärden samt en eventuell förlängning av Österleden genom området som kan avlasta Lassabacka.

Planeringen av området har mött kritik, bland annat för att exploateringen strider mot översiktsplanen och för att skolan byggs innan området i sin helhet är planerat.

Inga kommentarer: