< div id=”header ”>< / div>

torsdag 16 juni 2016

Alliansen plus MP förlorade budgetstriden mot S i Halmstad !

Anders Rosén (S)

Det började med att SPI hoppade av alliansamarbetet i Halmstad och gjorde budgeten osäker. Det fortsatte med att SD utnyttjade vågmästarpositionen och fällde budgeten som Allliansen och MP tagit fram.

Miljöpartiet sa ifrån direkt att de inte tönkte byta sida för att S fick igenom sin budget.

Den vinnande budgeten innebär se nedan:

Socialdemokraternas budget i korthet

Det antagna förslaget från Socialdemokratern finansieras bland annat genom en skattehöjning på 55 öre. Utöver detta kommer 160 miljoner kronor att tas ur kommunens eget kapital för att finansiera satsningar för att få ner sjuktalen och skapa jobb för individer som står långt från arbetsmarknaden. Skattesatsen höjs från och med den 1 januari 2017.

Skola och omsorg samt socialtjänst är de områden som i den antagna budgeten kommer att tillföras störst resurser de närmaste åren. Det handlar både om viljan att bygga nya skolor och förskolor men även att öka personaltätheten inom äldreomsorgen och se till att omsorg finns tillgänglig utanför tätorten. Socialtjänsten ska även tillföras utökade resurser, bland annat för att hantera frågan om våld i nära relationer.

Sociala fonder

Utöver satsningarna inom välfärdssektorn lägger Socialdemokraterna fram ett förslag om sociala fonder som bland annat ska gå till insatser för att få ner sjuktalen bland kommunens anställda samt kommunala arbetsmarknadsprojekt för människor som står långt från arbetsmarknaden. Totalt handlar det om 160 miljoner kronor fördelat på en treårsperiod. Pengarna tas ur kommunens eget kapital men tanken med fonderna är att de i det långa loppet ska ha en positiv effekt på kommunens ekonomi genom bland annat ökad sysselsättning och minskade sjuktal.

Socialdemokraternas budget i korthet

Det antagna förslaget från Socialdemokratern finansieras bland annat genom en skattehöjning på 55 öre. Utöver detta kommer 160 miljoner kronor att tas ur kommunens eget kapital för att finansiera satsningar för att få ner sjuktalen och skapa jobb för individer som står långt från arbetsmarknaden. Skattesatsen höjs från och med den 1 januari 2017. Skola och omsorg samt socialtjänst är de områden som i den antagna budgeten kommer att tillföras störst resurser de närmaste åren. Det handlar både om viljan att bygga nya skolor och förskolor men även att öka personaltätheten inom äldreomsorgen och se till att omsorg finns tillgänglig utanför tätorten. Socialtjänsten ska även tillföras utökade resurser, bland annat för att hantera frågan om våld i nära relationer. Sociala fonder Utöver satsningarna inom välfärdssektorn lägger

Socialdemokraterna fram ett förslag om sociala fonder som bland annat ska gå till insatser för att få ner sjuktalen bland kommunens anställda samt kommunala arbetsmarknadsprojekt för människor som står långt från arbetsmarknaden. Totalt handlar det om 160 miljoner kronor fördelat på en treårsperiod. Pengarna tas ur kommunens eget kapital men tanken med fonderna är att de i det långa loppet ska ha en positiv effekt på kommunens ekonomi genom bland annat ökad sysselsättning och minskade sjuktal.

Vad händer nu?


Det råder en smula villrådighet bland partierna. Mest beröringsskräck verkar Susanne Åkerlund (L) ha inför den nya situationen. Möjligen är Liberalerna på väg att lämna alliansamarbetet för att på något sätt täppa igen luckan då SD fick avgöra budgeten.

Inga kommentarer: