< div id=”header ”>< / div>

fredag 17 juni 2016

Miljöpartiet i Varberg vill öka skyddet av marina miljöer och inrätta reservat !


På tisdag(21/6) kommer en motion upp som jag skrivit om marina reservat i kommunfullmäktige i Varberg- Miljöpartiet i Varberg kommer att stödja motionen och påtalar det viktiga att vi skyddar våra marina miljöer.

Miljöpartiet hade inför valet 2014 som ett av flera löften om marina reservat något man verkade för.

Motion i ärendet lämnades in av mig under förra mandatperioden. Efter valet inleddes ett majoritetsamarbete ihop med alliansen.

"I havsmiljödirektivet har Sverige åtagit sig att skydda 10% av havsarealen bland annat för ökad biologisk mångfald. Dessutom föreskriver vår överenskommelse inom den styrande majoriteten att vi ska vårda våra viktiga vatten i kommunen samt att havet är en av våra stora tillgångar. Vidare anges att vi ska ha ett starkt och konkret hållbarhetsarbete. Det lokala miljömålsarbetet är mellan två perioder just nu, de tidigare målen pekade dock på att kommunen ska jobba med skyddsföreskrifterna för hav och vattendrag."

"Föreskrifterna i de marina naturreservaten handlar om till exempel förbud mot olika former av exploatering som exempelvis vattenutbyggnad, ankring, muddring och båttrafik. Det gör att naturreservaten fungerar som en fristad för hotade arter och ekosystem."

Utökade skyddsområden för Natura 2000

När det kommer till att skydda havsarealen i Halland så omfattas 6,5% av territorialvattnen av skydd via Natura 2000 eller reservatsbildning. Vi når alltså inte upp till målet om 10% år 2020 som det ser ut idag. Länsstyrelsen hanterar nu en utvidgning av Natura 2000-skyddet för områdena Balgö, Fladen och västra Getterön, förändringen innebär att ytterligare 3,6% av havsarealen i Halland får skydd. Totalt skulle vi alltså vara uppe vid målet om 10% med detta.
Utvidgningen av Natura 2000-områdena är inget marint reservat per definition.

1 kommentar:

jeanette sa...

Detta gillar jag skarpt, bra där Pierre.