< div id=”header ”>< / div>

fredag 27 maj 2016

Sverige allt närmare NATO !


Miljöpsrtiet har från att bildats som ett fredsparti fått en alltmer militaristisk strömning i leden. Närmande mot Nato är ett faktum och följriktigt sa en samstämmig riksdag ja till värdlandsavtalet med Nato. fyra miljöpartister och Vänsterpartiet gick emot.

Utan att veta någonting om vad det direkta innehållet i värdlandsavtalet med NATO innebär finns två parter i detta NATO och Sverige (företrädda av regeringen med uppdrag från riksdagen).

Med tanke på den svaga sits som regeringen sitter med och som dessutom kallar sig samarbetsregering ser vi ett alltmer urholkat miljöparti vad gäller sitt ursprung med pascifister och fredsduvor från fredsrörelsen. Snarare är det mer av hökar som kommer att uppenbara sig och som förökat sig i MP.


Natoambitioner

Militär komponent; förstärkning och framflyttning av Nato till Rysslands gränser.

Fullskalig utplacering av ett missilförsvarssystem i Europa.

Fullskaligt militärt samarbete med Rysslands icke Natoanslutna grannar.

Slut på rymd-, försvars- och underrättelsesamarbete med Ryssland.

Mobilisering av hela skalan av globala finansiella institutioner för att kväva Ryssland ekonomiskt.

Snabbt byggande av ett system av energirörledningar som går förbi Ryssland och stöd för för att länder som Ukraina ska sluta vara beroende av Ryssland för sin energi.

Upphävande av alla fördrag om vapenkontroll med Ryssland, fullständiga personsanktioner mot ryska företrädare.

Igångsättande av ett intensivt informationskrig inklusive kraftig förstärkning av medier riktade mot Ryssland samt ett massivt stöd åt aktivister och dissidenter i Ryssland.

Förbud för varje federal myndighet eller organisation att göra något som skulle kunna tolkas som ett erkännande av Rysslands suveränitet över Krim eller godkännande av den ”olagliga annekteringen” av regionen.


Regeringsöverenskommelsen

- Den svenska militära alliansfriheten har tjänat och tjänar vårt land väl.

- Försvaret av Sverige börjar i Sverige. Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas och vår krisberedskap förbättras.

- Sverige ska inte vara medlem i Nato. En modern svensk säkerhetspolitik byggs på ett ökat nordiskt samarbete,

- En aktiv Östersjöpolitik, ett samarbete i EU och ett starkare stöd till Förenta Nationerna.

- Försvaret förstärks genom att Försvarsberedningens förslag genomförs.

- Personalförsörjningen till det militära försvaret och den svenska krisberedskapen ska tryggas

Inga kommentarer: