< div id=”header ”>< / div>

lördag 28 maj 2016

Miljöpartiets omvandling från grönt oppositionsparti till grått maktparti pågår !

Väljarna fortsätter straffa Miljöpartíet i opinionen. Nu ligger också Miljöpartiets legitimet i fara varför de ska ha en särställning att sitta i regeringen när inte andra partier har det.

Jag har inget emot att MP sitter i regeringen. S har accepterat det och i nuläget finns ingen anledning att dra sig ur.

Det som bekymrar mig mest är det som inte sägs. Att det finns förhållningsregler i riksdagsgruppen i MP för att framstå regeringsduglig förhandlingspartner gentemot de stora socialdemokraterna som har mer erfarenhet av att alla tycker som pappa.

Det som bekymrar dem i riksdagsgruppen MP:s mest är att medlemmar i MP, väljare i MP inte förstår att Miljöpartiet efter det de gått in i regeringen nu är ett helt annat parti än innan.

MAJORITETEN av medlemmarna i Miljöpartiet är från tiden när Miljöpartiet var i opposition i riksdagen. Det finns alltså orimliga krav att dessa ska agera propagandaapparat för alla de s.k. gröna framgångar som nås i regeringen.

ALLA väljare som RÖSTADE på Miljöpartiet gjorde det NÄR Miljöpartiet befann sig i opposition. Det fanns överhuvudtaget inga uppgörelser ihop med S eller något annat parti om att S+MP skulle bilda regering. Regeringsöverenskommelsen är gjord EFTER VALET.

Således är det en kulturkrock som pågår i Miljöpartiet att skilja agnarna från vetet.

De medlemmar som INTE tror på regeringssamarbetet ska rensas bort och helst lämna partiet frivilligt för nu är det demokratisk centralism som gäller i riksdagsgruppen.

Wikipedia vad som menas med demokratisk centralism

"Demokratisk centralism är ett leninistiskt organisationsbegrepp. Principen innebär att partiet eller sammanslutningen gemensamt fattar ett beslut, demokratiskt, oftast genom omröstning. När beslutet väl är fastställt är alla medlemmar skyldiga att finna sig i beslutet och fullfölja det, även om de själva personligen hade röstat emot. Principen brukar sammanfattas som "frihet i diskussion - enhet i handling".

Demokratisk centralism innebär också att alla funktionärer väljs nerifrån och upp och att alla valda kan avsättas med omedelbar verkan om organisationens lägre organ så kräver.
Det högsta organet är kongressen som består av delegater från de olika lokalavdelningarna.

Lenin argumenterade för demokratisk centralism i sin skrift Vad bör göras? och menade att det var en nödvändig metod för att organisera dugliga kommunistiska kamporganisationer"


Lite känsligare blir det när det uppstår VAL för då måste Miljöpartiet framstå som ett ENAT parti där alla är överens om AGENDAN. Är det ett regeringsparti har MP samma ANSVAR som det andra partiet S för den politik som förts och antagligen söker väljarnas förtroende att få fortsätta och fördjupa samarbetet.

Nu hänger inte allt i ett val på S och MP. Då uppträder flera partier. Men Miljöpartiet pågår nu en omvandling från att vara ett lätt anarkistiskt plakatparti till ett mer statsbärande ämbetsmannaparti och många av medlemmarna kommer att falla ifrån samtidigt som det blir nya som kommer att gilla MP i denna rollen. Frågan är hur många som röstade på Miljöpartiet i valet 2014 som kommer att rösta på det 2018. Där finns akilleshälen.

1 kommentar:

MIKA sa...

Ja, vi får helt enkelt se hur många som röstar på MP vid nästa riksdagsval.
Kanske nya röstande tillkommer när gamla faller ifrån ?