< div id=”header ”>< / div>

måndag 2 maj 2016

Miljöpartiet Halland tar inte ställning i språkrörsfrågan !


Läser om Miljöpartiet i Hallands diskussionsmöte inför kongressen.

MP Hallands pressrelease

Med anledning av att Expressen har påstått att Hallands distrikt stödjer sittande språkrör vill vi klargöra hur vi arbetar internt med frågan i Halland.
Distriktet I Halland har tagit en roll i att vara möjliggörare för den kommunikation som äger rum mellan avdelningarna och i den omfattning medlemmar i distriktet känner att de har behov av. Det är de lokala avdelningarna som tillsammans med ombuden kommunicerar till valberedningen i frågor som rör nomineringar. Någon enhetlig bild från MP distriktet i Halland finns därför inte att återge. Det är lokalavdelningarnas kongressombud som har rösträtten på kongressen och slutligt skall ta ställning i denna fråga.

// Gröna hälsningar! //
Amina Boulaabi, Ordförande MP Halland

Mina intryck är att Riksvalberedningen nu äger frågan om språkrören och partistyrelsen. Lokalavdelningar som skickar kongressombud diskuterar frågan vidare och det är kongressombuden som tar beslut på kongressen. Varberg är ENDA kommun i Halland som INTE skickar något röstberättigat ombud till kongressen. Således finns ingen representation där från MP Varberg.

Inga kommentarer: