< div id=”header ”>< / div>

lördag 23 april 2016

Birger Schlaug slår rätt - karriäristerna och kompiskulturen har tagit över Miljöpartiet !


Det finns internt missnöje inom Miljöpartiet hos vissa mot att Birger Schlaug får stort utrymme i media och visa sin kritik.

Eftersom jag kunna följa Birger sedan starten i Miljöpartiet kan jag HELT instämma i hans kritik. Miljöpartiet har blivit ett tillhåll för karriärister snarare än idealister och det har billdats en kompiskultur.

När ett parti når MAKTEN och det har Miljöpartiet gjort är det stor risk att Miljöpartiet glömmer sin historik och även dess gräsrötter. Nu har Miljöpartiet från centralt håll skickat ut ett offentlig brev till medlemmar och sympatisörer vad som gäller.

Frågan är hur Miljöpartiets organisation tar till sig detta då lokalavdelningarna är autonoma och självständiga och kan se ut hur som helst?

Mycket av den politiska diskussionen som förs idag sker mer och mer i media och mindre på möten. De möten som erbjuds är oftast i de ARVODERADE kretsarna ihop med andra partier eller INOM partiet. Det finns också slutna kretsar där heltidspolitiker vandrar runt och träffar andra heltidspolitiker och i den kretsen odlas också kompiskulturen.

När jag läste listan över vilka som har arvoderade poster och platser i min Region Halland för Miljöpartiet kunde jag BARA hitta en ledamot från Varberg. Det är en VIT MAN, HETEREO och SVENSKFÖDD.

Denna person är dessutom HELTIDSPOLITIKER med FLERA UPPDRAG inte bara på en nivå utan på flera. Om denna person ska uttala sig om mångfald i partiet kan det inte gälla hans egen lokalavdelning där HAN är LEDARE. Han är dessutom SAMMANKALLANDE i Miljöpartiets regionala avdelnig för Halland.

Frågan är om NÅGON ANNAN oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning får komma in i kompiskretsen som just nu styr Miljöpartiet i Halland från min kommun Varberg Tror det inte men det återstår att se.

Inga kommentarer: