< div id=”header ”>< / div>

söndag 6 mars 2016

Varför skulle jag anställa dig när jag kan få en ny nästan gratis från Arbetsförmedlingen?


Läser en artikeli DN om de s.k.bidragsjobben. Ja jobben som subventioneras via skattemedel. Någon puttas in och andra puttas ut. En del får aldrig chansen andra klarar sig ändå.

Subventionerad arbetskraft

"I år får 174.000 personers arbetsgivare minst halva lönen betald med skattemedel. 20 miljarder kronor satsas varje år på anställningsstöd för att få företagen att ta emot arbetssökande. Till det kommer tiotusentals gratis praktikanter."

Enkla jobben försvinner

"Sedan år 2000 har 150.000 enkla jobb försvunnit. Samtidigt har antalet arbetslösa med enbart grundskolebetyg ökat till runt 120.000. Av dem har var tredje varit arbetslös i mer än tre av de tio senaste åren
."

Lönebidrag riktade till långtidsarbetslösa och nyanlända

"För långtidsarbetslösa och nyanlända handlar det om nystartsjobb (stöd för långtidsarbetslösa motsvarande 63 procent av lönen, lika länge som arbetslösheten varat, i upp till fem år), lönebidrag (för personer med nedsatt arbetsförmåga), instegsjobb (för nyanlända), särskilt anställningsstöd (85 procent av lönen för långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin) och förstärkt särskilt anställningsstöd.
Till det kommer trygghetsanställning, utvecklingsanställning och offentligt skyddat arbete för personer med funktionshinder"

Fas3 -slutstationen

"För de nära 35.000 personer som trots anställningsstöd, praktik och utbildningar inte lyckas hålla sig kvar, och efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin fortfarande saknar jobb finns slutstationen Fas 3, ”sysselsättningsfasen”.

Där får arbetsgivaren – eller anordnaren – 5.000 kronor i månaden för att ”sysselsätta” den arbetslöse, medan den arbetslöse själv inte får ett öre i lön. Detta trots att många i Fas 3, särskilt hos ideella organisationer, utför ett reellt arbete."

Lönebidrag

Utgår till 31 223 personer

Arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga på grund av skada/funktionsersättning kompenseras och får en stor del av lönen utbetald i upp till fyra år. Handledning och anpassning av arbetsplats/arbetsuppgifter krävs. Arbetsgivaren ska erbjuda lön och försäkringar likvärdiga med kollektivavtal.

Instegsjobb


Sysselsätter 3 837 personer

Arbetsgivare som anställer nyanlända invandrare kan få 80 procent av lönen i bidrag, högst 800 kronor per dag. Arbetet ska kunna kombineras med svenskundervisning. Lön och försäkringar likvärdigt med kollektivavtal.

Offentligt skyddad anställning

Berör 3 454 pers


För personer med psykiska och social­medicinska handikapp.

Särskilt anställningsstöd

Betalas för 6 135 personer

Arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös i jobb- och utvecklingsgarantin får upp till 85 procent av lönekostnaden betald, högst 890 kronor per dag, i ett år med möjlig förlängning, plus ersättning för handledning. Lön och ersättning likvärdiga med kollektivavtal.

Förstärkt särskilt anställningsstöd

Betalas för 5 725 personer

Särskilt anställningsstöd för personer i Fas 3, med högre handledningsersättning.
Trygghets­anställning


Gäller 34 127 personer

För personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Arbetsgivaren får en stor del av lönen utbetald i upp till fyra år.

Utvecklingsanställning

Gäller 8 792 personer

För personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Fas 3


Gäller 34 672 personer

Infaller efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin. Fas 3-anordnaren – de flesta i offentlig sektor eller ideella organisationer – får 4 950 kronor per månad och betalar ingen lön.

Praktik

45 000 gratis praktikplatser för arbetslösa förra året, något färre i år.

Inga kommentarer: