< div id=”header ”>< / div>

måndag 7 mars 2016

MP Varberg företräds av centerpartiet i kultur och fritidsnämnden i Varberg !


Jag läser motionssvar på mina motioner till årsmötet för Miljöpartiet de gröna i Varberg.

Kontentan i motionerna är att jag ensidigt sägs ha lämnat allianssamarbetet och inte längre sägs kunna representera MP Varberg där jag är företrädd.

1) Gick MP Varberg till val på att gå in i ett allianssambete som i stort bara handlade om politiska poster och där man gav upp det politiska innehållet? NEJ

2) Gick MP Varberg till val på att några i den politiska gruppen skulle få en särställning mot andra där? NEJ

3) Gick MP Varberg till val på att uppslukas av Alliansen i Varberg och i stort sett upphöra med politiska krav? NEJ

Vad innebär att jag lämnar allianssambetet?

a) Det innebär att jag inte längre behöver avslöja någon politiskt ståndpunkt inför exempelvis kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott då jag sitter som ordinarie i kultur och fritidsnämnden. Å andra sidan gör någon annan i miljöpartiet det? NEJ

b) Att jag står fri att utan blocktänkande stå för det jag anser är den grönaste ståndpunkten om jag är tjänstgörande i kf. Resten av MP är uppknutna till Alliansamarbetet.

Att lämna allianssamarbetet innebär INTE jag är alierad med något annat politiskt block eller att jag i onödan kommer att gå emot alliansen.

Om inte jag sägs representera MP Varberg i nämnden alt kf VEM representerar MP då?

Vad gäller nämnden är det centerpartiet som närmast är ersättare. Alltså skänker MP Varberg bort min ståndpunkt att centern bättre representerar dem då det inte finns någon påtänkt "skuggmiljöpartist" i kultur och fritidsnämnden.

Vad gäller kommunfullmäktige är jag andre ersättare till fyra ordinarie ledamöter i Miljöpartiet. Det är således inga problem för MP Varberg att vara representerad av de fyra ordinarie valda eller förste ersättaren. Då är allt frid och fröjd. Problematiken uppkommer om JAG tjänstgör vad jag står då. Det vet vi inte beroende på hur ärendelistan ser ut.

Inga kommentarer: