< div id=”header ”>< / div>

lördag 5 mars 2016

Bra med fler hyresrätter på Mandarinen men hur var det med VIP-köer för nyanlända?


Läser om en byggnation i Varberg där det är tänkt att byggas 63 nya hyresrätter. Mandarinen heter kvarteret och ligger väl lite i utkanten för den som är van att röra sig i centrum.

Kv heter Mandarinen och det ska bli något väldigt exklusivt byggt på granngemenskap och med bibliotek och cykelverkstad.Odlingslotter och växthus på gården

Fastighetsnytts hemsida går att läsa följande:

"Tio procent av bostäderna ska erbjudas socialtjänsten. För att ge ungdomar en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden kommer ettorna i husen att ha en extra låg månadshyra på 3 900 kronor.

Byggstart är planerad till våren 2017 med inflyttning hösten 2018. Efter färdigställandet kommer fastigheterna att ägas och förvaltas av Maleryd Fastigheter."

Min kommentar; Bra att det avsätts ett visst antal till socialt utsatta och att det byggs ungdomsanpassat

Sedan läser jag det här i HN.

"När kommunen själv äger marken kan den styra byggandet och det är det som är fallet på Mandarinen 2. I just det här fallet har kommunen bestämt att det ska byggas hyreslägenheter. En tiondel av lägenheterna ska enligt kommunen erbjudas socialförvaltningen, men Maleryd har en annan idé:
– Vi har en integrationstanke med det här. Vi vill att var tredje lägenhet ska ges till en nyanländ som fått uppehållstillstånd och är på väg till sitt första jobb. Det skulle kunna vara någon som bor på en förläggning och har jobb på gång men som inte har någonstans att flytta, säger Mats Rydholm.

Jag har INGET emot att nyanlända får vissa kvoter och men i det här fallet liknar det någon form av riktad VIP-kö.

VBAB som är kommunens eget bolag och inte aktuella här har ju heligt intygat att de INTE har en sådan tilldelning.Å andra sidan är det i hyresområden och inte bland bostadsrätter och villaområden de nyanlända hamnar hur man än hanterar frågan.

Jag tycker också det är fel med modulhus. Nej det är rätt väg att integrera direkt.Men hur var det med VIP-köer för vissa grupper???? Ska kommunen gynna sådant?

Inga kommentarer: