< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 mars 2016

Christian Engströms modell som basinkomst stödjer jag !


Jag har följt Christian Engströms försök att förklara en möjlig väg till basinkomst i en lång och genomtänkt bloggserie

1. Är det möjligt att skapa och finansiera ett basinkomstsystem som garanterar alla försörjning?

Jag har själv varit utsatt i den bortersta parantesen när jag inte haft tillgång till vare sig sjukkassan, haft en vilande och sedan borttagen a-kassa, införsel från kronofogden, skulder på hyran, inte kunna nyttja en föräldraförsäkring trots att jag var pappa.

Kom ihåg att de flesta försäkringar som går via försäkringskassan kallas omställningsförsökringar sedan är det ARBETE eller SOCIALBYRÅN som gäller såvida man inte förtidspensioneras.

JAG VET hur svårt det är att gå utan pengar och att bostadsbidragen går till dem som redan HAR BOSTAD (dvs kontrakt av något slag) och att försäkringssystemet är uppbyggt på dem som HAR ARBETE i någon form.

Jag VET också hur det känns att bli av med umgängesrätten till sitt eget barn på grund av att jag SAKNADE BOSTAD dvs kontrakt.

Det är INTE som många tror att gå till socialbyrån och få sina problem lösta. Många tror det. Socialbyrån räknar INTE med skulder och införsel från koronofogden. De vill inte att du ska ha några tillgångar alls en en bostadsrätt eller äga en bil. Jag har således haft inkomster under EXISTENSMINIMUM utan att ha rätt till socialbidrag. Socialbyrån räknar också tre månader tillbaka och glapp i en månad ska alltså räknas ihop med övriga två.

Jag ser naturligtvis basinkomst som en MÖJLIGHET och är medveten om att systemet måste vara enkelt i sin utformning om det ska genomföras och inte tar hänsyn till alla möjliga situationer en enskild person kan hamna i och hur det bäst går att lösa den.

2. Problemet

"Arbetslösheten är en realitet, och den tekniska utvecklingen gör att den mycket väl kan komma att öka. Det räcker inte med att hoppas att politikerna ska kunna skapa hundratusentals nya jobb, för det kan de inte. Därför har vi en skyldighet att se till trygghetssystemen för arbetslösa blir trygga, värdiga och människovänliga. Det är de inte idag.

Försörjningsstödet (socialbidraget) är direkt destruktivt mot bidragstagarna, och tvingar dem ännu längre ut i utanförskap. A-kassan är en labyrint av snåriga regler och byråkrati, kombinerat med tvång att delta i olika åtgärder vare sig de är meningsfulla eller inte. Och det är lätt att halka ur a-kassan och stå med socialkontoret som enda utväg. Basinkomst tar bort godtycket och osäkerheten i dagens system för dem utan jobb, och gör att ingen riskerar att hamna mellan stolar."


3. Modellen


"Förslaget kan sammanfattas:
•8.333:- per månad
•till alla i åldern 19-64 år
•som bor i Sverige
•och inte har andra inkomster."

4. Kostnaden

Det visar sig att med 8.333 kronor per månad som nivå, och en marginaleffekt på 67%, skulle systemet kosta 132 miljarder om året. Det går att finansiera.

5. Finansieringen

"Finansieringen av basinkomsten består av två delar. För det första lägger vi ner tre system som ersätts av basinkomsten. Det är försörjningsstödet (11 miljarder), Arbetsförmedlingen (64 miljarder) och studiemedelssystemet (17 miljarder). Det blir 92 miljarder tillsammans.

Dessutom föreslår jag att vi återinför enhetlig moms, och tar bort momsrabatterna som går till företag i livsmedelsbranschen, restaurangnäringen och vissa delar av kulturindustrin. Det ger 50 miljarder till statskassan.

Därmed har vi 92 + 50 = 142 miljarder i finansiering. Det räcker med marginal till kostnaden 132 miljarder för basinkomsten."

Min kommentar: Jag tycker Christian Engströms modell är väl att bygga vidare diskussionen på för utvecklande av en mer renodlad modell som är politisk gångbar. Själv ser jag fram emot ett liv som "fattigpensionär" om ett antal år. Då får man ju auttomatiskt någon form av basinkomst. Sedan är det ett problem i den gruppen. Det är boendefrågan en väldigt stor del uppbär bostads´bidrag och boendetillägg. Om den gruppen pensionärer som redan har basinkomst lär jag få återkomma till.

Inga kommentarer: