< div id=”header ”>< / div>

torsdag 3 mars 2016

Alliansen plus MP i Varberg är i stort sett "bara" Alliansen i Vbg idag!


Jag har lämnat allianssamarbetet i Varberg.Tycker inte det funkar alls.Möjligen finns det ett antal inflytelserika människor i de olika partierna som tycker det fungerar toppen.I synnerhet de som lagt beslag på ordförandeposter och au-poster.

Jag skulle vilja vidta vissa politiska förändringar

MP bör inte ha ksau-posten. Den kan med varm hand överlåtas till Liberalerna. Det enda som MP uppnått är att bli ett femte allianspart och i stort sett identitetslöst. Lib försöker iaf skaffa sig en profil emellanåt.

I gengäld vill jag att MP besätter ordförandeposten i hamn och gata.. Den posten innehar Liberalerna idag och något bör fås i utbyte. Jag skulle också släppa ordförandeposten i Varbergs Event som MP fått av någon anledning.

Alliansen + MP bör skapa en blågrön fb-sida. Här skulle samarbetet kunna stärkas upp vilka gemensamma frågor som man tänker inrikta sig på. Mycket kan hämtas i gemensamma målbeskrivningar och budgeten.För det är väl inte bara konsulter som står bakom detta och tjänstemän?

Inre förändringar inom Miljöpartiet Varberg !

Jag skulle vilja lyfta att någon KVINNA tar den ordinarie platsen i kommunstyrelsen. Någon GUBBE måste alltså flytta sig. Vad gäller en ev ordförandepost i hamn och gata ska den som tar den vara KOMPETENT och INSATT.Inget på grund av floskelmeriter.Det är här en nämnd där MP kan göra avtryck.

När jag satt som valberedare efter valet betonade alla som satt där att det var viktigt att lyfta människor.Dvs de kommer att växa med uppgiften.


Jag är inte så säker att nuvarande kf-grupp är direkt upplyftande i MP. De besätter poster med meriten att de är kf-ledamöter. De besätter poster i styrelsen för att visa MAKT.

Men det är klart Alliansen plus MP kan ju köra på som inget har hänt.Men utan förändringar kommer denna konstellation få finna sig i att de INTE kommer att få absolut majoritet i nästa val och största förloraren då kommer att vara Miljöpartiet.Något måste göras.

Inga kommentarer: