< div id=”header ”>< / div>

onsdag 2 mars 2016

Upp till bevis MP om generösare flyktingpolitik nu kommer notan !


Under buller och bång hade Miljöpartiet en träff på tre orter med massmedialt intresse på tre orter Malmö-Västerås-Härnösand där det diskuterades hur MP skulle återgå till en generösare flyktingpolitik.

"Så snart som möjligt" blev de svävande svaren från partisekreteraren Anders Wallner och språkröret Gustav Fridolin och alla kritiker från Grön Ungdom till Malmöpolitikern Nils Karlsson kände sig nöjda.

Hej och hå MP nu kommer Migrationsverket med en salt nota på 60,4 miljarder så nu gäller det bara för MP att lyfta på plånboken.

"Bostadskostnader

Den stora utgiftsposten är ersättningar och bostadskostnader. I den senaste budgeten anslås 12,5 miljarder kronor för i år. Migrationsverket bedömer dock behovet till 40,9 miljarder kronor. De extra pengar verket begär är alltså mer än dubbelt så mycket som anslogs i budgeten.
För 2017 bedöms totalkostnaden för ersättningar och boende stiga till 41,7 miljarder kronor. Åren därpå spås en minskning till 27,5 miljarder för att landa på 16,2 miljarder kronor 2020."

"Kommunersättningar

Från 2017 och framåt väntas ersättningarna till kommunerna öka dramatiskt: 99 miljoner kronor extra behövs 2017, men 2018 ökar siffran till 10,3 miljarder, 2019 till 17 miljarder och 2020 till 16,9 miljarder kronor utöver föreslagna budgetramar.
Migrationsverket konstaterar i underlaget till regeringen att verksamheten är "mycket underfinansierat" vid ingången av 2016. Orsaken är att budgetramarna utgick från verkets prognos i juli 2015, då läget var ett annat. Nuvarande beräkningar utgår från den senaste prognosen i februari, då Migrationsverket bedömde att mellan 70 000 till 140 000 asylsökande väntas under året.
Vid sidan av detta finns redan 180 000 inskrivna i mottagningssystemet, varav 150 000 väntar på beslut från Migrationsverket."

Inga kommentarer: