< div id=”header ”>< / div>

lördag 12 mars 2016

Miljöpartiet går en osäker framtid till mötes !

Ingen tvekan i lördagsintervjun att Gustav Fridolin (MP) får stå till svars för regeringssamarbetet, dubbla budskap och hur flyktingfrågan ska hanteras.

Glöm allt som sagts i valrörelsen och på kongresser.Det är i regeringen MP har fastnat och tänker där förbli.

Egentligen handlar det om hur regeringssamarbetet ska skötas smidigare och allt annat är ointressant.

Det finns en sak jag funderar på. Hur går det på regionala och lokala nivåer.Hela Miljöpartiet verkar hänga upp sig på just regeringen och hur många styrs av S och MP som modell ute i landet?

S sitter med en massa maktposter på regional och lokal nivå medan MP har sparsamt med dem i förhållande till S.

Ofta ser jag i mitt län Halland ett gäng beroendepolitiker inom Miljöpartiet som förskansat sig om de fina uppdragen och helst flera uppdrag men här gäller det i samarbete med Alliansen som oftast.

Frågan är hur då medlemsdemokratin fungerar och aktiviteten i övrigt i partiet?

Om de aktiva helt förlitar sig på RIKS, köpta tjänster och väljarnas omdöme kan det bli svårt framöver.

En informerad och aktiv medlemsbas är viktig i ett parti. Inte vad som sägs och står i lokaltidningen.

Viktigt är läser folk hemsidan och facebook-sidan? Är partiet kommunikativt och informativt? Är det rätt frågor som framställs?

Tyvärr finns det ofta en klick dvs grupp som dominerar flödet och hur medlemmar och väljare upplever det kommer oftast inte fram.

Riksmedia och även sociala medier ger en bild men en levande demokrati är oftast mer än sparsamt besökta möten av redan aktiva som oftast är överfulla av uppdrag.

Det finns modeller som prövas här och var och mångfalden är viktig.Ett parti som just nu har en sjunkande medlemsbas prövar inget nytt utan säkrar positionerna.

De som är besvikna på MP har redan lämnat.Frågan är hur partiet ska orka med en valrörelse där siffrorna inte är 12-15% utan 5%?

Var kommer väljarna då att ta vägen som bara sett ett Miljöpartiet sedan 2006 med ständiga framgångar?

Inga kommentarer: