< div id=”header ”>< / div>

söndag 13 mars 2016

Merkels flyktingpolitik utmanas av AfD i tre delstatsval !


Läser Bo-Inge Anderssons SVT:s expertkommentators analys om de tre delstasval som hålls idag.
"Det kan ses som en sorts folkomröstning om hennes flyktingpolitik. Och Tysklands politiska landskap förändras, när ett flykting- och invandringskritiskt parti väntas nå rekordsiffror."

När De Gröna fick framgångar i Tyskland blev det en förebild för Miljöpartiet som bildades 1981. Tyvärr har MP bara fokus på sig själva i regeringen just nu och utvecklas inte som parti. Omvärdsanalysen är noll och bjuds det in gäster på MP:s kongress är det "Stefan" som får störst utrymme inte gröna i andra länder.

För SD som mer stått på egna ben kan det bli en rejäl skjuts. Ett parti som kan vara svårt att placera i omvärlden men som ändå sitter med i någon slags partigrupp i Europaparlamentet.
AfD som nu förutses nå framgångar sitter i samma partigrupp som Tories men riskerar bli uteslutna då de blivit mer och mer invandrarkritiska.

Möjligen kan AfD och SD vid nästa EU-val hamna i samma partikonstellation? Det där med grupper och allianser för denna typ av partier är svårt då de oftast uppträder som ensamvargar och är svåra att samarbeta med. Det visar sig när de hamnar i Europa-parlamentet.


MÅNGA REGERINGSALTERNATIV

"Det kan sägas att det är AfD:s väntade vinster på andra partiers bekostnad som gör att nya koalitioner tvingas fram och också bidrar till att ändra partilandskapet.

I Baden-Württemberg styr en ”grön-röd” koalition, alltså mellan De Gröna, som största parti, och socialdemokraterna, SPD. En väntad SPD-förlust gör denna koalition omöjlig.

Det är inte heller säkert att det räcker till en ”stor koalition”, mellan SPD och kristdemokratiska CDU. Det som nämns är ett samarbete mellan CDU och De Gröna.

I Rheinland-Pfalz styr också en ”röd-grön” koalition, men inte heller för denna verkar rösterna räcka till för en fortsättning. CDU ligger före SPD i mätningar. Det spekuleras i en ”stor koalition” mellan CDU och SPD eller en mellan CDU, liberala FDP och De Gröna.

I Sachsen-Anhalt regerar nu en ”stor koalition” men på grund av SPD:s svaghet kan den enligt opinionsmätningarna inte fortsätta. En möjlighet som nämns är en koalition mellan CDU, SPD och De Gröna.

I både Rheinland-Pfalz och Sachsen-Anhalt skulle enligt mätningarna en koalition mellan CDU och AfD vara möjlig. Men detta alternativ anses uteslutet."

Inga kommentarer: