< div id=”header ”>< / div>

fredag 26 februari 2016

Motion att ta fram ett lokalt program för Miljöpartiet de gröna i Varberg !


Motion att ta fram ett lokalt program för Miljöpartiet de gröna i VarbergInför valet 2010 tog de som var aktiva då fram ett lokalt program efter att suttit i olika arbetsgrupper mycket detaljerat.
Tyvärr blev det inte synkroniserat eller taget som ett program på ett möte utan ansvariga i arbetsgrupperna stod för vad som stod i text och innehåll för varje enskilt avsnitt. Låt många blommor blomma vi är överens vi tycker och är olika.

Inför valet 2014 framställdes ett valmanifest med fyra övergripande punkter och politiken kom bort. Den tolkas av de förtroendevalda aktiva som sitter i nämnder och styrelser samt i kf.

Vilken väg MP ska gå inför nästa val är oklart i dagsläget. Men iom majoritetsamarbetet har uppkommit en helt ny situation. Miljöpartiet går med på massor av politik men det känns ganska oklart vad partiet driver för frågor mer konkret och vad som är grundståndpunkten.

Ett arbete inför nästa val bör påbörjas redan nu och göras i flera steg.

1) Det finns frågor där Miljöpartiet genom majoriteten antagit konkreta ståndpunkter. Det finns frågor som väntar på ställningstagande. Det bör ändå vara angeläget att lista upp i olika avsnitt vilka majoritetsbeslut man är mest stolt över och där MP är delaktiga. Detta för att få ett underlag från de som sitter med idag för arbetet framöver.

2) Det bör tas fram NYA frågor hur man går vidare och också klargörande när det sker målkonflikter. Jag anser att det är viktigt hur mycket man är för eller emot något eller om man inväntar att verkligheten ska avgöra frågan.MP säger sig vara med i STYRET men det gäller nog inte alla i MP. Delaktigheten kan diskuteras om inte några personer i MP styr mer än andra.

Jag föreslår att ovan beaktas och delegeras till den nya styrelsen att se till attdet tas fram ett underlag som ska ligga till grund för framtagande av ett lokalt program med sikte inför valet 2018.


Pierre Ringborg
pierreringborg@gmail.com

motion ställs till årsmötet 20 mars MP Varberg

Inga kommentarer: