< div id=”header ”>< / div>

fredag 26 februari 2016

Motion ang att följa stadgar och avsaknad av valberedning (MP Varberg)


Motion ang att följa stadgar och avsaknad av valberedning


Stadgar är det som reglerar lokalavdelningens verksamhet. Det bästa vore naturligtvis att det fanns en riksmall att följa om det blir tvister i en lokalavdelning. Avsaknaden av aktiva medlemmar och att fylla platser är sannolikt det vanligaste om det inte är en storavdelning och konkurrens om stolarna.
Mycket är det hur partiet sköter sin medlemsrekrytering också. Den är zero i varbergsavdelningen som förlitar sig på riks när det gäller den saken. Hur man värnar om medlemmar och tar tillvara på dem hänger på att det finns en medlemsansvarig med uppgifter. Inte bara att bevaka hur många som flyter in och ut.

Ett annat problem är valberedningen i Varberg. Inget parti som jag ser det bland de aktiva partierna tycks ta valberedningen så lite på allvar som i Varberg trots att det står i stadgarna.


Exempel på hur man kringgår valberedningen var i samband med årsmötet 2015. Valberedningen antog att tre personer räckte för att få ihop en fungerande styrelse som kunde ha möten kontinuerligt.

Årsmötet sparsamt besökt BORDE naturligtvis någon från valberedningen medverkat och föredragit valberedningens förslag. Iaf kommit med en skriftlig motivering hur man arbetat och hur man tänkt. Det fanns brister i valberedningens arbete vilket ska erkännas. Dock hade valberedningen förslag enligt stadgarna.

Ett årsmöte valde att förutom föreslagna namn också att välja in samtliga som sitter i kf i styrelsen. Skälet till detta förstår inte jag men jag kallar det en kupp. OM någon velat föreslå dessa fyra namn valde de INTE att göra det inför valberedningen trots anmodan att det var gången. Inte minst att då är det berett på ett korrekt sätt.

Att revisorn (sittande) inte blev föreslagen beror på att den personen inte synts till på lokalavdelnin gens möten en enda gång under året medan den föreslagna personen hade vistas i lokalen och hade god kännedom om verksamheten

Jag föreslår att årsmötet föreslår kommande styrelse att föreslå revidering av stadgar så de bättre står i överenstämmelse med verkligheten dvs i praktiken. Det är två möten som ska följas åt vad gäller årsmöten varav ett ordninarie när det gäller stadgeändringaroch

att valberedningen (om den nu ska finnas kvar) att samtliga namn som föreslås på poster presenteras i god tid före årsmöte och anmodas gå igenom valberedningen alt extra årsmöte så vi vet vilka som är föreslagna på olika poster. Detsamma gäller de förslag som inkommer om det inte finns valberedning till e-posten. Detta bör också gälla styrelseposter.


Pierre Ringborg

pierreringborg@gmail.com

motion ställs till MP Varbergs lokala årsmöte 20 mars

Skicka en kommentar