< div id=”header ”>< / div>

fredag 26 februari 2016

Motion ang policy för fb-och hemsida (MP Varberg)


Motion ang policy för fb-och hemsidan !

Detta är ansiktet utåt, skyltfönstret om vi undantar partilokalen. Det ska vara lätt att hitta vad som på gång, aktuella händelser och kommande. Samt att inte bara en mailadress ska finnas utan också ansvariga personer för den som vill ringa eller maila någon förtroendevald i styrelsen.

Det mest förvirrande när detta skrivs är: olika mötestider som anges 17.30, 18.00 och 18.30. Inställda måndagsmöten samt vad som avhandlats på de mötena. Någon eller några personer bör vara ansvariga som administratörer för fb- och hemsidan och också kunna nås om frågor eller kunna lotsa vidare om det finns någon annan ansvarig i en speciell fråga.

I första hand är jag ute efter att det tas fram en policy för fb- och hemsidan vad man vill med detta skyltfönster , hur informativt det ska vara, hur öppet och vad man vill begränsa sig till.

Det kan vara intressant att veta vad som är på G men lika viktigt vad som kommer ut från sammankomsterna.

att Miljöpartiet i Varberg utser en person eller grupp (lämpligen i styrelsen) att ta fram en policy för fb- och hemsidan för Miljöpartiet de gröna i Varberg som sedan antas pånågot kommande möte (protokollfört naturligtvis).


Pierre Ringborg


perreringborg@gmail.com

Inga kommentarer: